Navigointivalikko
Uutiset 2019

Pohjanmaan ELY-keskusalue voi hyvin, mutta työvoimapula vaivaa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi torstaina 18. huhtikuuta Alueelliset kehitysnäkymät. Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsaus tehdään kaksi kertaa vuodessa. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot, alueelliset kyselyt ja barometrit.

Pohjanmaan maakunnan vahvuutena on vahva ja monipuolinen toimialarakenne, kansainvälisyys sekä yrittäjämäinen asenneilmapiiri. Viennin osuus Pohjanmaalla teollisuuden liikevaihdosta on jo noin 80 prosenttia koko Suomen teollisesta viennistä. Keski-Pohjanmaalla vastaava vientiprosentti on 60 prosenttia. Alueen maataloustuotanto on merkittävää koko Suomelle. Alueiden vahvuuksien analyysin mukaan (TEM & Owal Group) Pohjanmaa on kilpailukyvyltään yksi Suomen vahvimpia maakuntia. Keski-Pohjanmaalla biolaaksoverkosto nivoo alueen nykyisistä vahvuuksista teollisuudesta, alkutuotannosta ja tutkimuksesta modernin kärjen menestykseen.

Yritykset voivat hyvin

Tuoreimpien selvitysten ja barometrimittareiden mukaan liikevaihdon, tilauskannan, henkilöstön hyvinvointi ovat positiivisia, vaikka tunnelmat ovatkin hiukan synkistyneet. Laskenut tunnelma heijastelee maailmantalouden lisääntynyttä epävarmuutta ja julkisuuden taantumakeskustelua. Syytä synkistelyyn ei kuitenkaan ole: Pohjanmaalla investoidaan edelleen monipuolisesti eri toimialoille, mm. Wärtsilä Smart Technology Hub, GigaVaasa, Midway Alignment, tuulivoimahankkeet jne. Keski-Pohjanmaalla on käynnissä myös laajoja teollisuuden ja kaupan alan investointeja: Keliberin kaivokset, rikastamo ja litiumtehdas, tuulivoimapuistot, sataman uudistustyöt, kaupan ja toimitilainvestoinnit.
 

Rekrytointiongelmat yritysten kasvun esteenä

Pohjanmaan maahanmuutto on positiivista ja väestö kansainvälistyy. Nuoret kaksikieliset muuttavat myös edelleen työnperässä muihin skandinaavisiin maihin. Keski-Pohjanmaalla väestönkehitys aiheuttaa haasteita niinikään yritysten kasvulle. Työkykyistä väestöä muuttaa muihin maakuntiin, mutta muuttovoittoa saadaan maahanmuuton kautta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Keski-Pohjanmaan väkiluku kasvaa maltillisesti lähitulevaisuudessa, mutta yleinen tunnelma ja viimeaikainen väestökehitys ei tue ennustetta.

Pohjanmaan ELY-keskusalueella arvioidaan, että työttömyys laskee vielä jonkin aikaa. Työllisyyden myönteinen kehitys asettaa alueen kuitenkin samalla monien haasteiden eteen; osaavan työvoiman saatavuus on yksi merkittävimmistä ratkaistavista kysymyksistä. Yritysten rekrytointiongelmista raportoivat useat tuoreet barometrit ja selvitykset Pohjanmaan ELY-keskusalueella. Osaavan työvoiman puute jarruttaa tai jopa estää yritysten kasvun ja kansainvälistymisen, vaikka yrityksellä olisi muuten otolliset mahdollisuudet kasvuun. Pohjanmaan alueella on edelleen työttömiä ja kysynnän ja tarjonnan kohtaannossa on ongelmia. Pohjanmaan ELY-keskus yhdessä TE-toimiston kanssa kehittää toimintoja osaajapulaan vastaamiseksi laajalla rintamalla, mm. Talent Coastline –toiminnalla ja Täsmä- ja Rekrykoulutuksilla. Tilannetta tarkastellaan monesta eri näkökulmasta: nuorten ehjät opiskelu- ja työelämäpolut, ratkaisuja rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyteen, opiskelu- ja työperäisen maahanmuuton lisääminen ja maassa jo olevien työhön siirtymisen helpottaminen sekä osaamisen  uudistaminen ja vahvistaminen.

Lisätietoja:

ylijohtaja Marja-Riitta Vest, puh. 040 539 6695
suunnittelija Meeri Koski, puh. 0295 028 686

 


Alueellista tietoa