Navigointivalikko
Uutiset 2019

Pirkanmaa tähtää päästövähennyspolulle HINKU-maakuntana (Pirkanmaa)

Suomen ympäristökeskus (SYKE) hyväksyi Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton yhteisen HINKU-maakunta -hakemuksen marraskuussa. Aiemmin HINKU-verkostoon on kuulunut kuntia, mutta nyt jäseniksi hyväksyttiin myös kaksi hiilineutraaliutta tavoittelevaa maakuntaa, Pirkanmaa ja Etelä-Karjala. Pirkanmaan vahvaa ilmastotyötä lähdetään kehittämään entistäkin tavoitteellisempaan suuntaan.

- Maakunta-HINKU on tapa jäsentää ja kehittää alueellista ilmastotyötä Pirkanmaalla. Maakunta-HINKUun liittyy luontevasti ELY-keskuksen asiantuntijarooli ilmastoasioissa. Kunnat ovat tärkeitä ilmastotyön tekijöitä ja maakunnallinen työ pyrkii tarjoamaan kunnille uusia mahdollisuuksia, ratkaisuja ja yhteistyökanavia. Myös tiedon tuottaminen ja jalostaminen on luontevaa tehdä alueellisesti ja yhteistyössä, painottaa johtaja Olli Madekivi Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

HINKU-maakunta -status ymmärretään Pirkanmaalla nimenomaan eri alueellisten toimijoiden mukaantulona ja vastuunkantona kuntien jo erinomaisesti aloittamassa hiilineutraaliustyössä. ELY-keskus tuo mukaan hallinnon vahvan ilmastokehittämisen näkökulman ja tietopohjan, ja Pirkanmaan liitolla on oma roolinsa hankkeiden ja esim. yliopisto-osaamisen yhdistämisessä ilmastotyöhön. Maakunnallisen ilmastotyön puitteissa voidaan tarjota myös yrityksille uusia yhteistyömuotoja sekä kehittää erilaisia maakunnallisia tukikeinoja. 

- Tarkoituksena on tukea kuntatyötä ja jakaa maakunnan ilmastovastuuta siten, että eri toimijat tunnistavat oman palasensa päästövähennyskakusta. Eri puolilla maakuntaa ja erilaisten toimijoiden on vaikuttavinta keskittyä omiin vahvuuksiinsa. Hiilinielukysymykset ja yrityskenttä ovat esimerkkejä teemoista, joilla on tarkoituksenmukaistakin toimia aluetasolla ja etsiä yhteisiä keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi, toteaa erityisasiantuntija Soili Ingelin Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Ilmastofoorumi toimii päästövähennystavoitteen asiantuntijafoorumina

Ilmastotyötä on tehty Pirkanmaalla pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti jo vuosien ajan kuntakentän ohella mm. ELY-keskuksen johtamassa Pirkanmaan ilmastofoorumissa, jossa ovat jäseninä Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Ekokumppanit sekä kaikki maakunnan HINKU-kunnat.

Ilmastofoorumi tulee jatkossa toimimaan maakunta-HINKUn asiantuntijafoorumina. Ilmastofoorumi käsittelee maakunnan päästövähennyksiä ja laatii tai laadituttaa maakunnan päästövähennyspolun eli tavan, jolla tavoitteisiin päästään. Maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaosto käsittelee osaltaan päästövähennyspolun ja esittää sen hyväksymistä ja toimeenpanoa maakuntahallitukselle.

- Pirkanmaan ilmastofoorumin aiempi, asiatuntijaperusteinen työ luo hyvän pohjan myös tavoitteidenasettelulle. Ääneen pääsevät koko maakunnan alueelta ne tahot, joilla on asiantuntemusta ilmasto- ja ympäristötyöstä. On tärkeää, että ilmastotyössä nivotaan yhteen vahva tahtotila tehdä työtä sekä asiantuntijoiden ja tieteellisen tiedon näkemys siitä, mitä vaikuttavimmat ilmastoteot ovat, kertoo Ingelin.

Maakunta-HINKUssa ilmastotavoitteisiin sitoudutaan alueellisesti

HINKU-maakuntanimitystä saa käyttää, jos ELY-keskus ja maakunnan liitto yhdessä tai erikseen sitoutuvat yhdessä maakunnan HINKU-kuntien kanssa vähentämään 80 % maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Lisäksi sitoutuneiden HINKU-kuntien asukasmäärän tulee kattaa vähintään 80 % maakunnan asukasmäärästä.

Pirkanmaan 515 095 asukkaasta jo 88 % asuu HINKU-kunnassa. Pirkanmaan kunnista HINKU-verkostoon kuuluvat tällä hetkellä Akaa, Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti sekä Ylöjärvi. Lisäksi muutamissa kunnissa on parhaillaan vireillä liittyminen Hinku-verkostoon. Tampereen kaupunkiseutu liittyi jo aiemmin HINKU-foorumiin ensimmäisenä seutuna, mikä loi tietä koko maakunnan HINKU-sitoutumiselle.

Pirkanmaan ELY-keskus on vuoden 2019 alussa valinnut toimintansa painopisteiksi ilmastonmuutoksen, kiertotalouden ja digitalisaation. Kesäkuussa 2019 ELY-keskus teki myös yhteiskuntasitoumuksen, jonka myötä kaikessa toiminnassa otetaan ilmastoasiat huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Maakunnan päästövähennystyötä tukevat erilaiset hankkeet, kuten esim. Pirkanmaan liiton ja ELY-keskuksen yhteinen EU LIFE-rahoitteinen CANEMURE. Myös liiton ja ELY-keskuksen yhdessä laatimassa Pirkanmaan ympäristöohjelmassa ilmastoasiat ovat merkittävässä roolissa. Ohjelma ja sen seurantatyö ovat osa päästövähennyskokonaisuuden hallintaa ja työstöä.

Pirkanmaan HINKU-kunnat kartalla.

Lisätietoja:


Alueellista tietoa