Navigointivalikko
Uutiset 2019

Maaseutuohjelman rahoitusta kohdistetaan ympäristön tilan parantamiseen ja ilmastomuutoksen hillitsemiseen (Pirkanmaa)

Ilmastonmuutoksen hillintään ja varautumiseen tähtäävät toimet saivat uutta vauhtia syksyllä 2018 julkaistun IPCC:n ilmastoraportin myötä. Vastuu ilmastotoimista ei ole yksittäisen toimialan tai toimijoiden vastuulla vaan toimia tarvitaan niin yrityksiltä, asukkailta, yhteisöiltä ja viljelijöiltä. Maaseuturahaston välityksellä on tehty jo vuosien ajan toimia maaseudun hyvän ympäristön tilan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Maatalouden rooli ratkaisujen esittäjänä on korostunut viime aikoina. Peltojen kasvukunnosta huolehtimalla ja hiilinielujen kasvua edistämällä on mahdollista hillitä ilmastomuutoksen vaikutuksia.

Maaseutuohjelman kautta on mahdollista tukea maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeja sekä toiminnan aloittamista tai uudelleen suuntaamista perustamisavustuksin. Pirkanmaalla maaseutuohjelman toteutusalueeksi katsotaan koko maakunta pois lukien Tampereen, Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven kaupunkien keskustaajamien alueet. Maatilayritykset ja elintarvikkeiden ensiasteen pienet ja keskisuuret jalostusyritykset kuuluvat ilman aluerajoitusta maaseuturahoituksen piiriin koko maakunnan alueella. Yksinomaan maaseutuyritysten investointeja ja perustamisavustuksia on myönnetty lähes 15 miljoonaa euroa usealle eri toimialalle.

Esimerkkejä rahoitetuista kohteista:

ProAgria Etelä-Suomi ry – Elinvoimainen maatila ELINA II  – kehittämishanke

Elina II -hankkeen tavoitteena on pirkanmaalaisten maatilayritysten kannattavuuden parantaminen lisäämällä johtamisosaamista ja hallitsemalla maatilakokonaisuutta ympäristövaikutuksineen. Hankkeen toiminnassa kiinnitetään huomiota esimerkiksi maan rakenteen ja kasvukunnon parantamiseen sekä oikein hoidettuun vesitalouteen. Maan kasvukunnon hallinta korostuu tulevaisuudessa, kun sään ääri-ilmiöiden oletetaan lisääntyvän. Hyvä viljelykierto ja maaperän orgaanisen aineksen lisäys edesauttavat hiilensidontaa ja maaperän hyväkuntoista rakennetta. Nämä keinot johtavat parempaan viljelyvarmuuteen, korkeampiin satotasoihin ja sitä kautta myös parempaan taloudelliseen tulokseen. Keinovalikoimassa hyödynnetään mm. pienryhmätoimintaa ja hankkeen toimintaa voi seurata www.proagria.fi/elina ja hankkeen facebook-sivujen kautta.

Yhteyshenkilö: Terhi Mäkilä, hankevetäjä, ProAgria Etelä-Suomi ry, puh. 040 7092 478
Rahoittajan yhteystiedot: Mervi Lehtonen, maaseudun kehittämisen asiantuntija, puh. 0295 036 064

Pirkan Kylät ry – Hiiltä sitovat kylät – kehittämishanke

Maaseudulla on paikallisin voimin mahdollista toteuttaa ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä, vähentää arjessa syntyviä päästöjä ja kehittää kyliä suunnittelemalla uudenlaisia ratkaisuja esimerkiksi energiankulutuksen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen sekä kierrätykseen, liikkumiseen ja kulutukseen liittyviin haasteisiin. Hankkeessa lasketaan kotitalouksien ja koko kylän hiilijalanjälkiä ja -taseita ja kannustetaan kyliä kokeilemaan käytännön ilmastotekoja hiilen sitomiseksi ja varastoimiseksi. Konkreettisina tekoina voidaan mm. parantaa kylätalojen energiatehokkuutta, toteuttaa aurinkopaneelien yhteishankinta, istuttaa metsää sitomaan hiiltä, valmistaa biohiiltä tai rakentaa hirrestä hiilen varastoimiseksi, organisoida kimppakyytejä, järjestää ympäristöaiheisia tapahtumia. kehittää kylätalon jätehuoltoa ja kierrätystä, hankkia yhdessä kompostoreita tai henkilöauton muunnossarjabokseja sekä perustaa lähiruokapiiri.

Yhteyshenkilö: Heidi Hallongren, Pirkan Kylät ry, puh. 040 149 2877
Rahoittajan yhteystiedot: Mervi Lehtonen, maaseudun kehittämisen asiantuntija, puh. 0295 036 064

Tmi V. Alanen – lypsykarjatalous- ja energiainvestointi - Maatilan investointituki

Tmi V. Alanen harjoittaa Nokian Sarkolassa lypsykarjataloutta. Viimeisen kahden vuoden aikana tilalla on tehty lypsykarjapihaton peruskorjaus sekä laajennus. Lisäksi tilalla on rakennettu ja saneerattu laakasiiloa, jaloittelualuetta, lieteallasta sekä kylmäpihattoa ja kuivalantalaa. Lypsyjärjestelmä muuttuu investoinnin myötä automaattiseksi ja käyttöön on otettu myös aurinkoenergiapaneelit. Eläinpaikkoja laajennuksen jälkeen on 79 lypsylehmälle, 42 hieholle ja 14 nuorelle karjalle. Tavoitteena on helpottaa ja keventää hoitajan työtä sekä parantaa eläinten hyvinvointia ja olosuhteita. Tavoitteena on myös tehostaa työn tuottoa ja tilan energiatehokkuutta.

Yhteystiedot: Ville Alanen, puh. 0400 705 041
Rahoittajan yhteystiedot: Mikko Teivaala, rahoitusasiantuntija, puh. 0295 036 108

Maatilan hakevoimala – Lämpökeskuksen ja korjaamohallin rakentaminen – yritystuki

Investoinnissa on rakennettu hakelämpökeskus ja matkailukaluston lämmin korjaamotila. Lämpökeskuksesta saadaan lämpö tilausravintolalle, tanssi- ja kokousareenalle sekä matkailukaluston korjaamotilalle ja kunnostettavalle vuokra-asunnolle. Tilalla ollut hakelämmitys on aiemmin kattanut vain päärakennukseen lämmityksen käyttövesineen. Toimenpide mahdollistaa tehokkaammin oman metsän roskapuun hyödyntämisen ja sähkön käyttö lämmitykseen vähenee huomattavasti, koska esim. tanssi- ja kokousareena on tähän asti lämmitetty sähköllä.

Yhteystiedot: Pertti Sorri, puh. 050 5585 712
Rahoittajan yhteystiedot: Saija Selin, yritysasiantuntija, puh. 0295 036 073

Maaseuturahaston haku:

  • Maaseuturahaston haku on jatkuva, tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain.
  • Yritystukien seuraava valintajakso päättyy 30.4.2019 ja hanketukien seuraava valintajakso päättyy 31.5.2019.
  • Tuettavien hanke- ja yritystukien toimenpiteet on saatettava valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Anne Värilä
maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava
puh. 0295 036 048


Alueellista tietoa