Navigointivalikko
Uutiset 2019

Maaseudun hanke- ja yritystuilla hyviä tuloksia Pirkanmaalla (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla on vuodesta 2015 myönnetty yhteensä yli 27 miljoonaa euroa suoraa ELY-keskuksen tukea maaseudun kehittämishankkeisiin ja investointeihin. Ne ovat lisänneet muun muassa toimijoiden välistä yhteistyötä, parantaneet yritysten laatua ja myötävaikuttaneet työllisyyden säilymiseen maaseudulla. Tulokset ilmenevät maaseudun kehittämissuunnitelmien väliarvioinnista.

Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset teettivät yhteistyönä alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien väliarvioinnin, jonka loppuraportti ilmestyy maaliskuun lopussa. Alustavien tulosten mukaan Pirkanmaalla on saavutettu tähän mennessä hyvin suunnitelmassa asetetut tavoitteet. 

Pirkanmaan ELY-keskus rahoitti vuosina 2015–2018 yhteensä 42 kehittämishanketta 12 miljoonalla eurolla. Merkittävä osa myönnetystä tuesta on kohdistunut maaseudun laajakaistainfrastruktuurin parantamiseen. Kehittämishankkeiden myötä eri toimijoiden yhteistyö ja verkostot ovat lisääntyneet, myös kiinnostus maaseudun kehittämiseen on kasvanut. Lisäksi hankkeet ovat lisänneet maaseudun elinvoimaa.

Yritystukia myönnettiin vuosina 2015–2018 yhteensä 214 kohteeseen 15 miljoonaa euroa. Niistä valtaosa kohdistui erilaisiin teollisuuden investointeihin. Yritystukien keskeisimmät vaikutukset ovat olleet investointien aloittamisessa, yritysten mahdollisuudessa uudistua ja pääsemisessä kannattavan kasvun uralle.

Maaseudun kehittämissuunnitelman väliarviointia varten selvitettiin ELY-keskusten maaseuturahastosta rahoittamat kehittämishankkeet ja yritystuet vuosina 2015–1018. Arviointia varten tehtiin kyselyitä tuen saajille sekä haastateltiin maaseudun toimijoita. Arvioinnin toteutti Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia sekä TK-Eval.
 


Alueellista tietoa