Navigointivalikko
Uutiset 2019

Kustannuksia säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen

Valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke (ESR) sekä seitsemän pilottihanketta on julkaissut raportin, jossa esitetään kehittämisehdotuksia pidempään työttömänä olleiden maahanmuuttajien palveluiden järjestämiseksi. Raportissa esitetään myös neljästä pilottihankkeesta tehdyt kustannushyötyanalyysit. Kustannushyötyanalyysien avulla on pystytty osoittamaan työllistymisestä aiheutuvia välittömiä yhteiskunnallisia säästöjä Oulussa, Raahessa, Vantaalla ja Jyväskylässä. On myös laskettu, että varsin pienen asiakasmäärän työllistyminen riittäisi kattamaan hankkeiden kaltaisen toiminnan vakinaiset kulut. Keskeinen tekijä työllistymistulosten takana on henkilökohtainen ohjaustyö sekä pitkäjänteinen tuki työnhakijoille ja työnantajille.

Raportissa esitetään seitsemän Kotona Suomessa -kokonaisuuteen kuuluvan pilottihankkeen sekä Kotona Suomessa -koordinaatiohankkeen kokemuksia ja havaintoja. Raportissa tarkasteltujen hankkeiden asiakkaiden työllistymisvalmiudet ovat puutteellisia johtuen siitä, että he ovat olleet pitkään poissa työmarkkinoilta tai eivät ole lainkaan osallistuneet kotoutumiskoulutukseen tai muihin kotoutumispalveluihin esimerkiksi perhevapaiden tai terveydellisten syiden vuoksi. Useat TE-toimiston palveluista on suunnattu uusille kotoutuja-asiakkaille. Pidempään Suomessa asuneelle henkilölle ei välttämättä löydy sopivaa koulutusta tai palvelua, vaikka häneltä puuttuisivat perustyöllistymisvalmiudet.

Raportissa esitellään hankkeissa käytettyjä työtapoja ja toimivia käytäntöjä, joiden avulla maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista on edistetty. Pitkittyneen työttömyyden taustalla oleviin moninaisiin syihin päästään parhaiten käsiksi henkilökohtaisella ja pitkäjänteisellä ohjaustyöllä. Lisäksi on tärkeää auttaa työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan toisiaan. Hankkeet ovat tavoittaneet ja pystyneet auttamaan eteenpäin sellaisia henkilöitä, jotka ilman hanketta eivät todennäköisesti olisi päässeet eteenpäin.

Lue lisää:

Tiedote 27.11.2019

Raportti


Alueellista tietoa