Navigointivalikko
Uutiset 2019

Ilmastobarometri 2019: Ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire (Pirkanmaa)

Neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire. Tämä käy ilmi tuoreista Ilmastobarometri 2019 -tuloksista.

Ilmastobarometri 2019 -tutkimuksella selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiikasta tulevien vaalien alla. Lisäksi selvitettiin, miten näkemykset ovat muuttuneet vuodesta 2015. Tulosten mukaan huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista näkyy aiempaa enemmän myös kysyttäessä arjen valinnoista. Kun 2015 vain 29 % vastaajista kertoi muuttaneensa omaa toimintaansa ilmastonmuutoksen vuoksi, nyt 41 % arvioi toimineensa näin. 

Ilmastonmuutoksen nähdään yleisesti (59 %) aiheuttavan Suomelle myös taloudellisen uhan. Valtaosa (80 %) kuitenkin katsoo, että ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää uutta osaamista, esimerkiksi uusia teknisiä ratkaisuja, mikä taas voi luoda työpaikkoja ja parantaa Suomen kilpailukykyä.

Vastaajista 68% oli sitä mieltä, että Suomen tulisi olla edelläkävijä päästöjä vähentävien ratkaisujen käyttöönotossa. Länsi-Suomessa asuvista tätä mieltä oli 65 %. Laajemmin kannatusta sai väittämä, jonka mukaan Suomen tulisi panostaa vähähiilisen teknologisten ratkaisujen löytämiseen globaalisti (vähintään jossain määrin 81 % kaikista ja 78 % länsisuomalaisista vastaajista kannatti väittämää).

Toimintatapojen muutosta tarvitaan kaikilla aloilla

Samalla on huomattava, että päästövähennystoimenpiteet edellyttävät toimintatapojen muutosta kaikilla aloilla – ei voida ajatella, että syntyisi kokonaan uutta teollisuutta, vaan jokaisen alan tulisi tarkastella omia toimintojaan uudelleen ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Kiertotalousajattelun omaksuminen osaksi toimintatapoja on eräs edellytys tässä muutoksessa.

Ilmastonmuutokseen varautuminen tulee vaatimaan sekä päästöjä hillitseviä toimenpiteitä että sään ääri-ilmiöihin sopeutumista.  Barometrin mukaan 78 % vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen tulisi varautua sään ääri-ilmiöihin paremmin.

Ääri-ilmiöt huolestuttivat erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvia (84 %). Maaseudulla asiasta oli huolissaan hieman suurempi osuus kuin kaupungeissa asuvista.
 

 

ELY-keskus panostaa sekä hillintään että sopeutumiseen

Pirkanmaalla päästökehitys on ollut laskusuunnassa, mutta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääseminen vaatii merkittäviä vähennyksiä pikaisella aikataululla. Pirkanmaan ELY-keskus on tunnistanut myös valtion aluehallinnon roolin osana muutokseen varautumista ja lähtee vuoden 2019 aikana selvittämään ELY-keskusten ilmastovaikuttavuutta niin päästövähennysten kuin ilmastonmuutokseen sopeutumisenkin osalta.

- Mahdollisuuksia löytyy kaikilta ELY-keskuksen vastuualueilta. Mm. ilmastomyönteisten ratkaisujen tukeminen rahoituksen keinoin, vähäpäästöisen liikkumisen edistäminen, maankäytön päästövaikutusten tarkastelu sekä laitosten tekniikoiden ja muiden lupa-asioiden ilmasto-ohjaaminen ovat ELY-keskuksen keinovalikoimaa. Myös hiilinieluihin niin metsien kuin maaperänkin osalta panostamisessa on valtion aluehallintoviranomaisella oma roolinsa, painottaa erityisasiantuntija Soili Ingelin Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Ilmastobarometri 2019 -tutkimuksella selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiikasta vaalien alla. Lisäksi selvitettiin, miten näkemykset ovat muuttuneet vuodesta 2015.

Kyselytutkimuksen kansalaisten ilmastonäkemyksistä toteutti Kantar TNS valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän tilauksesta. Tutkimukseen osallistui 1013 iältään 15–74-vuotiasta vastaajaa eri puolilta Suomea lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Kantar TNS keräsi tutkimuksen aineiston Gallup Forum -vastaajapaneelissaan 1.–7.2.2019. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ilmastoviestinnän ohjausryhmään kuuluvat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Motiva, VTT, Suomen Akatemia, Kuntaliitto, Demos Helsinki, Sitra ja Business Finland. 

Lisätietoja:

Ilmastobarometri 2019

Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmastotyö:
Erityisasiantuntija Soili Ingelin
soili.ingelin(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa