Navigointivalikko
Uutiset 2019

Elinkeinoelämä tukeutuu tiekuljetuksiin (Pirkanmaa)

Elinkeinoelämälle suunnatun asiakastutkimuksen perusteella tiekuljetuksille ei löydy kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Vain 5 % yrityksistä arvioi tiekuljetusten osuuden vähenevän tulevaisuudessa.

Elinkeinoelämälle kohdistetun Väyläviraston asiakastutkimuksen perusteella tiekuljetuksille ei löydy kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Vain 5 % yrityksistä arvioi tiekuljetusten osuuden vähenevän tulevaisuudessa. 52 % arvioi tiekuljetusten osuuden säilyvän ennallaan ja 42 % osuuden kasvavan. Tiekuljetuksia puoltaviksi asioiksi koettiin niiden kustannustehokkuus, kuljetusaikojen ennakoitavuus ja täsmällisyys. 72 % vastaajista ei pitänyt rautatiekuljetuksia lainkaan heidän kuljetustarpeitaan vastaavina.

Tiekuljetusten kriittisiksi kehittämiskohteiksi tutkimuksessa koettiin pääväylien ulkopuolelle jäävien valta- ja kantateiden ympärivuotinen ja ympärivuorokautinen kunto. Pääväyliksi oli tutkimuksessa merkitty jokseenkin uuden lain mukainen runkoverkko. Päätieverkon ulkopuolelle jäävien valta- ja kantateiden kuljetusolosuhteille annetun arvosanan keskiarvo oli talviaikana 2,4 ja öisin 2,5 asteikolla 1–5. Tulokset olivat jopa heikommat kuin muulla tieverkolla: Niillä keskiarvo sekä talviaikaan että öisin oli 2,6. Pääväylien kunto oli vastaajien mielestä myös tärkeä, mutta niiden osalta oli onnistuttu paremmin: keskiarvot kuljetusolosuhteille talvisin ja öisin olivat 3,1. Kehitettäväksi kohteeksi arvioitiin myös tieverkon turvallisuus, joka sai vastaajilta arvosanan 2,8.

Kokonaistyytyväisyys väylien kuljetusoloihin on säilynyt lähes ennallaan. Keskiarvo oli 3,07, kun se edellisissä tutkimuksissa oli ollut 3,12 vuonna 2017 ja 3,02 vuonna 2015. Tieverkolla tulokset olivat kuitenkin heikentyneet, etenkin muun tieverkon osalta. Pääteiden osalta ei saada vertailukelpoisia tuloksia, koska aiemmin pääteitä ei ole jaettu kahteen eri osaan. Tieverkon palvelutasoa kuvaava kokonaisonnistumisen arvosana oli 3,0 ja rataverkolla 3,1.

Tutkimuksessa selvitettiin myös yritysten tarpeiden huomioimista väylänpidossa. Tähän oltiin melko tyytymättömiä: keskiarvo 2,73. Avoimissa vastauksissa perusteluiksi tyytymättömyyteen nousi yleisesti tieverkon kuntoon liittyvät tekijät.


Alueellista tietoa