Navigointivalikko
Uutiset 2019

Ajankohtaista kotouttamisesta Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelta (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Kotouttaminen 2019

Kiintiöpakolaiset

Eduskunta päättää vuosittaisen pakolaiskiintiön koon talousarvion yhteydessä Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö on ollut 750 henkilöä vuodesta 2001 alkaen. Suomessa on jatkunut vuodesta 2018 historiallinen tilanne kun kunnat ovat halukkaita vastaanottamaan kiintiöpakolaisia enemmän Suomen pakolaiskiintiön.

Kiintiöpakolaisten kuntiin ohjaamisesta vastaavat paikalliset ELY-keskukset. Työ- ja elinkeinoministeriö on kohdentanut Pohjanmaan ELY-keskusalueelle 90 kiintiöpakolaista vuodelle 2019. Pohjanmaan ELY-keskusalueella on ollut tarjolla 185 kuntapaikkaa kiintiöpakolaisille, jonka vuoksi ELY-keskus on joutunut priorisoimaan kiintiöpakolaisia vastaanottavia kuntia.

Kiintiöpakolaisia on kohdennettu alueella seuraavasti: Pietarsaaren seutu 50, Kokkola 20 ja Mustasaari 20. Kiintiössä valitut pakolaiset eivät asu vastaanottokeskuksessa, vaan he muuttavat suoraan kuntaan asumaan. Kunnat toivovat erityisesti syyrialaisia ja/tai kongolaisia kiintiöpakolaisia. Tavoite on, että kiintiöpakolaiset ovat saapuneet maahan lokakuun 2019 loppuun mennessä.

Ryhmäkodista ja perheryhmäkodista hybridiyksikkö

Pohjanmaan ELY-keskusalueella yhdistettiin 1.1.2019 alkaen Vöyrin ryhmäkodin ja perheryhmäkodin toiminnot hybriditoiminnaksi. Yksin maahan tulleiden alaikäisten lasten ja nuorten määrät ovat olleet laskusuunnassa, joten alaikäisyksikköjen toimintoja on pitänyt valtakunnallisesti supistaa ja toimintaa edelleen kehittää.

Ryhmäkodissa asuvat ilman huoltajaa maahan tulleet alaikäiset turvapaikkaprosessissa olevat lapset ja nuoret. Toiminta kuuluu maahanmuuttoviraston hallinnonalaisuuteen. Saatuaan oleskeluluvan asiakkaat ovat pääasiassa siirtyneet ELY-keskusten koordinoimiin perheryhmäkoteihin.

Jatkossa Vöyrillä toimii ilman huoltajaa maahan saapuneiden alaikäisten hybridiyksikkö, jonka toimintaa ohjaavat ja valvovat Pohjanmaan ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto yhteistyössä.

Kuntien kotouttamisohjelmat

Pohjanmaan ELY-keskus on tarkistanut alueensa kuntien kotouttamisohjelmat ja niiden voimassaolon vuoden 2019 alussa. Suurimmalla osalla alueen kunnista oli vanhentunut kotouttamisohjelma ja kunnat päivittävät parhaillaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti kotouttamisohjelmiaan.

Laissa kotoutumisen edistämisestä todetaan, että kunnan kotouttamisohjelmaa tulee päivittää vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma on keskeinen kunnan kotouttamistoimia strategisesti ohjaava väline.

Kotouttamisohjelmat kootaan keskitetysti www.kotouttaminen.fi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan aluesivuille.

Pohjanmaan ELY-keskuksen kotouttamisen ryhmässä työskentelevät seuraavat henkilöt:
Emine Ehrström, kotouttamispäällikkö
Meeri Koski, suunnittelija
Maarit Ojala, aluekoordinaattori, Kotona Suomessa –hanke (ESR)
Katarina Fogde, projektiasiantuntija, Pakolaisten ohjauksen kehittämishanke (AMIF)


Alueellista tietoa