Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Hällämönharju-Valkeiskankaan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma nähtävillä (Pohjois-Savo)

Hällämönharju-Valkeiskangas kuuluu Suomen Natura 2000 -verkostoon arvokkaana harjualueena. Natura-alueen pinta-ala on noin 1 400 hehtaaria, ja se sijaitsee Vieremän ja Pyhännän kuntien alueella. 

Natura-alueelle ollaan laatimassa hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jossa esitetään mm. luonnon nykytila, alueen käyttömuodot, hoidon ja käytön tavoitteet sekä metsänkäytön ja luonnonhoidon periaatteet.

Suunnitelman laatimista ohjaa työryhmä, johon kuuluvat edustajat Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksista, Vieremän kunnasta, Suomen metsäkeskuksesta, Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluista, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiristä sekä Ahvenpuron yhteismetsästä ja Tornator Oyj:stä (maanomistajien edustus). Suunnitelma on laadittu osana EU:n PaahdeLife-hanketta:

Voit tutustua hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnokseen alla olevista linkeistä. Suunnitelmaa voi kommentoida 8.9.2017 asti. Kommentit pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen:

Suunnitelma

Liiteet:

Liite 1. Hällämönharjun ja Valkeiskankaan Natura-alue, peruskartta
Liite 2. Hällämönharjun ja Valkeiskankaan Natura-alue, ilmakuva
Liite 3. Kaavoitus
Liite 4. Maanomistus
Liite 5. Pohjavesialueet ja maa-ainesten otto
Liite 6. Virkistyskäyttö
Liite 7. Kasvupaikkatyypit
Liite 8. Puusto, ikäluokat
Liite 9. Puulajivaltaisuus
Liite 10. Lahopuusto
Liite 11. Uhanalaiset ja harvinaiset kasvilajit ja sammalet
Liite 12. Uhanalaiset ja harvinaiset hyönteiset
Liite 13/1. Linnut ja nisäkkäät
Liite 13/2. Lintujen lajilista
Liite 14/1. Uhanalaiset ja harvinaiset sienilajit
Liite 14/2. Uhanalaiset ja harvinaiset sienilajit
Liite 14/3. Uhanalaiset ja harvinaiset sienilajit
Liite 15. Uhanalaiset ja harvinaiset jäkälät
Liite 16/1. Naturaluontotyypit
Liite 16/2. Naturaluontotyypit
Liite 17. Luonnonhoito- ja ennallistamiskohteet
Liite 18/1. Maisema- ja ulkoilumetsät sekä luonnontilaisina säilytettäväksi ehdotettavat alueet
Liite 18/2. Maisema- ja ulkoilumetsät sekä luonnontilaisina säilytettäväksi ehdotettavat alueet

 

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskuksen projektikoordinaattori Toni Nevalainen, [email protected], p. 0295 016 200

Pohjois-Savon ELY-keskuksen luonnonsuojelun ylitarkastaja Anne Grönlund, [email protected], p. 0295 026 779.


Alueellista tietoa