Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Yrityksen kehittämisavustuksella voidaan tukea kehittämistä ja kasvua (Pirkanmaan ELY-keskus)

ELY-keskus voi osallistua pienten ja keskisuurten yritysten kehittämishankkeiden rahoitukseen. Rahoitusta myönnetään aina harkinnanvaraisesti yrityksen käynnistämistä, kasvua ja kehittämistä edistäviin merkittäviin hankkeisiin.

ELY-keskuksen yritysasiantuntijoilta saa lisätietoja rahoituslinjauksista, hankkeen soveltuvuudesta rahoitukseen ja tuen hakemisesta. Hankesuunnitelmasta kannattaa aina etukäteen keskustella yritysasiantuntijoiden kanssa ennen hakemuksen tekemistä. Yrittäjä voi tunnustella ideansa rahoitusmahdollisuuksia kuvailemalla ideaa lyhyesti joko sähköpostiviestillä tai puhelimitse.

Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä.

Avustuksen määrä on yleensä 50 % avustuksen perusteena olevista menoista. Avustusta voidaan myöntää hankesuunnitelman mukaisiin seuraaviin kehittämismenoihin:

  • ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot
  • ulkomailla järjestettävän näyttelyn tai messuille osallistumisen menoihin
  • ulkomaille suuntautuvien matkojen menoihin
  • tuotteiden kehittämiseen liittyvien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden menoihin
  • hankkeeseen kohdistuviin palkkamenoihin
  • yleiskustannuksiin 15 % palkkamenoista.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää yritykselle myös keksintöjen kehittämistä ja kaupallistamista koskeviin hankkeisiin.

Investointeja ei enää ole mahdollista rahoittaa yrityksen kehittämisavustuksella Pirkanmaalla.

Kehittämisavustusta koskeva hakemus on jätettävä ennen hankkeen aloittamista.

Sähköinen hakulomake löytyy internetistä ely-keskus.fi-sivuilta > Asioi verkossa > Yritystukien sähköinen asiointi

Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoituslinjaukset tuen myöntämiseksi (pdf)

Julkiset rahoitus- ja yrityspalvelut yrityksille: yrityssuomi.fi

Lisätietoja yrityksen kehittämisavustuksesta Pirkanmaalla antavat yritysasiantuntijat


Alueellista tietoa