Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Usko tulevaisuuteen ja valmius muutoksiin on turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen (Lapin ELY-keskus)

Työministeri Lauri Ihalainen puhui maanantaina 10. marraskuuta Rovaniemellä Hyvempi työelämä Lappiin! -tilaisuudessa lähes 80 kuulijalle. Tilaisuus oli Työelämä 2020-hankkeen Lapin alueverkoston järjestämä.

Digitalisaatio ja robotisaatio muokkaavat työtä ennakoimattomastikin ja työpaikkoja syntyy ja kuolee joka päivä. Työministeri korostikin koulutuksen tarpeellisuutta. – Osaamisen vahvistaminen antaa valmiuksia työurien nopeisiin muutostilanteisiin ja työstä työhön siirtymiin. Vähintään toisen asteen tutkinto pitäisi olla kaikilla. Lisäksi ammattitaidon kehittämiseen on panostettava koko työuran ajan.  Tarvitaan jatkuvan oppimisen mahdollistavaa koulutuksen ja työn uutta liittoa.

Työpaikkojen tuottavuuden parantaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen eivät ole toistensa vastakohtia, korosti Ihalainen. – Työtä kannattaa kehittää yhdessä henkilöstön kanssa, sillä toimenpiteillä voidaan oikeasti vaikuttaa työurien pidentämiseen. Työnantajat tarvitsevat valoisia esimerkkejä, joita vasten peilata oman yrityksensä tilaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ihalainen muistutti, että todellisuudessa eläkkeelle jäädään nyt keskimäärin 61-vuotiaina ja työkyvyttömyyseläkkeelle jo 52 vuoden iässä.  – Osa työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä haluaisi tulla takaisin töihin, mutta heille ei löydy työpaikkoja. Tähän tarvitaan asenteellista muutosta. Osatyökykyisen palkkaaminen on yritykseltä yhteiskunnallinen teko.


Valoisia yritysesimerkkejä ja konkreettista hyötynäkökulmaa tarvitaan 

Kuljetusyritykset Upolakuljettaa Ky ja Kutilan Liikenne Oy ovat tehneet näkymättömästä näkyvää: yhteiset arvot ja pelisäännöt on yhdessä henkilöstön kanssa kiteytetty huoneentauluiksi. Henry Upolan mukaan hyvä henkilöstö on yritykselle kaikkein arvokkainta. – Ei ole mitään mukavampaa kuin naurava työntekijä, Upola toteaa. Antti Kutilan mukaan tärkeintä on yhteisöllisyys, luotettavuus ja joustavuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin ammattikorkeakoulun innovaatiopäällikkö Kaj Kostiander haastoi aamutilaisuuteen kokoontuneita panelisteja evästämään Lapin alueverkostoa siitä, miten Lappiin saadaan hyvempää työelämää. Lapin Yrittäjien puheenjohtaja ja yrittäjä Paula Aikio-Tallgren painotti, että tarvitaan jalkautumista mikro- ja pk-yrityksiin. Yrittäjävetoiset yritykset tarvitsevat pientä tuuppausta sekä käytännönläheisiä vinkkejä kehittämistyöhön.

BRP Finland Oy:n henkilöstöjohtaja Asko Saastamoinen korosti, että kaiken lähtökohta on yrityksen oma into ja halu kehittyä. Yritysvalmentaja ja yrittäjä Paula Kähkönen Valmennustalo Temposta koki, että monet yritykset Lapissa ovat vailla jatkajaa ja tarvitsevat nyt apua toimintatapojen kehittämiseen sekä räätälöityjä palveluja sukupolvenvaihdoksiin.

Opiskelija Joni Kokkinen toivoi, että työnantajille kerrottaisiin konkreettisia laskelmia siitä, miten työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen näkyy tuottavuuden kasvuna ja euroina. Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä näki Lappiin tehtävät investoinnit ja sitä kautta syntyvät uudet työpaikat lääkkeenä hyvempään työelämään.  

Lapin alueverkoston puheenjohtaja, Lapin Kauppakamarin varatoimitusjohtaja Taija Jurmu toivoi tilaisuuden päätteeksi, että hyvemmän työelämän sanoma lähtisi nyt leviämään Lapin työpaikoille pisaratartunnan tavoin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin alueverkoston sivut: www.tyoelama2020.fi > Työpaikoille > Alueellinen yhteistyökumppanisi > Lappi
 

Teksti: Mirva Petäjämaa ja Virpi Vaarala                     Kuvat: Tiina Pulju


Alueellista tietoa