Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Mitä Pirkanmaalla on saatu aikaan EU-rahalla? (Pirkanmaan ELY-keskus)

Jos olet aikaisemmin ajatellut, että EU-hankkeista ei ole hyötyä tai olet pitänyt hankemaailmaa liian vaikeaselkoisena, lähde tutustumaan selkeään tietopakettiin Vipua.fi-sivustolla. Pirkanmaalle on syntynyt paljon jälkiä EU-hankkeiden myötä. Vaikutukset näkyvät maakunnan kulttuurissa, asuinympäristöissä, osaamisen ja työvoiman kehittämisessä sekä innovaatioissa.

Hankkeiden tuloksiin syventyy kolme teemaa: kulttuuri ja ympäristö, osaava työvoima ja innovaatiot. Sivustolta löytyy seitsemän näihin aiheisiin syventyvää nettilehteä ja myös aiheita taustoittavia videoita.

Oletko tiennyt, että EU-rahalla on esimerkiksi voitu vaikuttaa arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin, kulttuuriperinnön arvojen vaalimiseen ja on tehty erilaisia kunnostushankkeita? Luovan talouden (peliala ja festivaalit) tukemiseen on niin ikään panostettu.

EU-rahoituksella on kehitetty kaupunkiympäristöjä, liikenneväyliä ja luontokohteita. Asukkaat on saatu osallistumaan oman ympäristönsä kehittämiseen. EU-raha saattaa näkyä vaikka yhteisten kohtaamispaikkojen kunnostamisen, harrastustoiminnan ja syrjäytymisen ehkäisyn takana.

EU:sta tulevalla rahalla on edistetty myös yritysten johdon ja henkilöstön osaamista pk-yrityksissä sekä hyvinvointialan yritysten liiketoimintaa. Rekrytoinnin tueksi on voitu tuottaa tietoa ja mentorointi yrityksissä on mahdollistunut.

Myös oppilaitosten oppimisympäristöjä on parannettu ja nuorten työllistymistä tuettu. On luotu uudenlaisia hallinnonalojen rajat ylittäviä yhteistyömalleja, palveluita ja työllisyyskumppanuuksia. EU-rahalla on voitu auttaa ihmisiä tulemaan takaisin työkuntoon.

Myös innovaatioverkostoja on syntynyt Pirkanmaalle. Tutkimus- ja yritystoiminta on saatettu yhteen ja kiinnitetty huomiota erityisesti terveysteknologiaan. Tukea on annettu myös pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymiseen.

EU-rahalla aikaansaadut innovaatioympäristöt luovat tänäkin päivänä uudenlaista draivia, toimintaa ja yrityksiä Pirkanmaalle. Lääketieteessä on kehitelty vaihtoehtoisia menetelmiä eläinkokeille. Yrityksissä on parannettu palveluliiketoimintaosaamista, yrityskummitoimintaa ja yrityskohtaisia kehittämishankkeita.

Vipua.fi-sivuston tuottajia ovat Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto ja Viestintätoimisto Selander & Co Oy. Sivusto on saanut rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta sekä  Euroopan sosiaalirahastosta ja sitä hallinnoi Pirkanmaan ELY-keskus.

 

www.vipua.fi

Lisätietoja EU:n rakennerahastotoiminnasta antavat

  • aluekehityspäällikkö Kristiina Karppi Pirkanmaan ELY-keskuksesta, puh. 040 550 6181 ja
  • aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie Pirkanmaan liitosta, puh. (03) 248 1257

 


Alueellista tietoa