Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Evira valvoo keväistä siemenkauppaa (Kainuun ELY-keskus)

Suomessa saa markkinoida vain sertifioitua kylvösiementä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo vuonna 2014 erityisesti sertifioimatonta kylvösiementä, sertifioinnissa hylättyjä siemeneriä, toimintansa lopettaneita siemenpakkaamoita, vuoden 2013 itävyyspoikkeuseriä sekä sipulinsiementen itävyyttä.

Eviran Loimaalla sijaitsevassa aluetoimipaikassa sertifioidaan eli tarkastetaan virallisesti kaikki Suomessa tuotettu kylvösiemen. Evira seuraa sertifioimattoman eli harmaan siemenen myynti-ilmoittelua lehdissä ja internetissä sekä selvittää saamiaan harmaan siemenkaupan ilmiantoja ja vihjeitä. Evira valvoo, etteivät sertifioinnissa hylätyt erät päädy kylvösiemeneksi.

Kylvösiementen pakkaamiseen tarvitaan Eviran lupa. Luettelo hyväksytyistä pakkaamoista on Eviran internetsivuilla. Vuonna 2014 valvotaan erityisesti toimintansa lopettaneita pakkaamoja.

Keväällä 2013 Evira sertifioi Euroopan komission myöntämän poikkeusluvan perusteella itävyydeltään alempaa kylvösiementä. Myyntipakkausten vakuustodistuksissa oli merkintä "sertifioitu alennetulla itävyysvaatimuksella" ja voimassaoloajaksi oli merkitty viljoilla 30.6.2013 ja muilla lajeilla 31.10.2013. Koska näitä siemeneriä ei saa enää markkinoida kylvösiemeneksi, siemenliikkeiden varastoissa havaittaville erille annetaan markkinointikielto.

Vuonna 2014 Evira tutkii kotitarveviljelyyn tarkoitettujen sipulinsiementen itävyyttä. Valvontanäytteitä kerätään pienpakkauksia myyvistä liikkeistä. Näytteet analysoidaan Eviran laboratoriossa ja tulokset toimitetaan valvottaville liikkeille maksutta. Jos erä ei täytä itävyysvaatimusta, se asetetaan markkinointikieltoon.

Kylvösiemen tarkasti valvottua

Markkinoilla olevat kylvösiemenet ovat tarkasti valvottuja Suomessa. Valvontaa kohdistetaan riskiperusteisesti koko siementuotantoketjuun. Evira valvoo, että siemenkaupan toimijat markkinoivat ainoastaan sertifioitua siementavaraa, pitävät toiminnastaan myyntitiedostoa ja ovat rekisteröityneet Eviran ylläpitämään valvontarekisteriin.

Evira käyttää valvonnassa apunaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY) ja kuntien viranomaisia. Kylvösiementen tuontia valvoo tulli. Siemenkauppalaki säätelee kylvösiementen tuotantoon, pakkaamiseen ja markkinointiin liittyvää toimintaa.

Lue lisää:
Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Siemenet
Evira.fi > Kasvit > Myynti ja markkinointi > Siemenet >   Pakkaamotoiminta  
 
Lisätietoja:
ylitarkastaja Kristiina Sulkonen, Evira p. 040 833 2484
tarkastaja Terhi Puisto, Evira, p. 050 562 6054


Alueellista tietoa