Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

 

 

 

 

 

Etelä-Suomen EAKR-ohjelma ja Manner-Suomen ESR-ohjelma julistavat ideahaun (Uudenmaan ELY-keskus)

Etelä-Suomen EAKR-ohjelman ideahaku on suunnattu pääkaupunkiseudun ympäristöhankkeiden toteuttajille.

Etelä-Suomen EAKR -ohjelman 2007-2013 toimintalinjassa 4 Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen  järjestetään ideahaku ohjelman täysimääräiseksi toteuttamiseksi. Jäljellä olevaa määrärahaa metropolialueen kehittämiseksi on haussa 13 000 euroa. Määräraha myönnetään pääkaupunkiseudun ympäristöhankkeelle (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa). 

Määrärahan vähäisyydestä johtuen hanke tulee toteuttaa Lump sum kertakorvausmallilla. Kertakorvausmalli sopii esim. esiselvityshankkeisiin, kartoituksiin sekä kulttuurihistoriallisten ja luontokohteiden kunnostuksen suunnitteluun. Hankkeen toteutusaika on pääsääntöisesti vuoden 2014 aikana tai poikkeustapauksessa päättyen viimeistään 31.3.2015.

Omarahoituksen pitää kustannusarviossa olla vähintään 15 prosenttia.

Lähetä tiivis vapaamuotoinen kuvaus ideastasi (max 2.sivua) sähköpostilla rahoittajalle  (taina.lommi(at)ely-keskus.fi, riitta.salasto(at)ely-keskus.fi) 17.3.2014 mennessä.

Tuettava toiminta:

  • Kaupunkien vetovoimaa, turvallisuutta, kaupunkiympäristön parantamista ja elävää kaupunkikulttuuria edistävät toimenpiteet
  • Yhteisöllisyyttä, osallisuutta, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä kansalaisyhteiskunnan kehittämistä tukevat toimenpiteet

 

Manner-Suomen ESR-ohjelmassa 2007-2013 järjestetään kaikilla toimintalinjoilla ideahaku ohjelman täysimääräiseksi toteuttamiseksi.

Hanke voidaan toteuttaa Flat rate tai Lump Sum kustannusmallilla. Hakijalla tulee olla valmius käynnistää ja toteuttaa hanke tiiviissä aikataulussa. Hankkeen toteutusaika on pääsääntöisesti vuoden 2014 tai poikkeustapauksissa päättyen viimeistään 31.3.2015.

Omarahoituksen pitää kustannusarviossa olla vähintään 15 prosenttia.

Lähetä tiivis vapaamuotoinen kuvaus ideastasi 31.3. 2014 mennessä (max 2.sivua) sähköpostilla rahoittajalle: taina.lommi(at)ely-keskus.fi tai riitta.salasto(at)ely-keskus.fi

Ohjelmakausi lähenee loppuaan ja viimeisiä rahoituspäätöksiä tehdään keväällä 2014.

Määräaikaan mennessä jätetyt hankeideat arvoidaan huhtikuun ensimmäisellä viikolla. Seulan läpäisseet voivat jättää hakemuksensa EURA2007- järjestelmään.

 


Alueellista tietoa