Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

ELY-keskuksen yritystukiin suuria muutoksia vuonna 2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

ELY-keskuksen yritystukiin tulee vuoden 2014 aikana isoja muutoksia, joista osa on vaikuttanut tukimahdollisuuksiin heti v. 2014 alusta alkaen.

Lähtökohtana on muutostilanne, jossa reaalisoituu käytäntöön samanaikaisesti EU-ohjelmakausien vaihdos ja kansallisiin yritystukiin (TEM) kohdistuva määrärahojen puoliintuminen. Muutosten johdosta ELY-keskuksen mahdollisuudet tukea pk-yritysten hankkeita vuonna 2014 ovat merkittävästi heikommat molemmissa päätukijärjestelmissä, TEM yritystukilain mukaisessa rahoituksessa (pienet ja keskisuuret yritykset) ja MMM maaseudun kehittämislain mukaisessa rahoituksessa (maaseudun mikroyritykset).

Keskeisimmät jo nyt alkuvuotta 2014 koskevat muutokset

Äkillisen rakennemuutoksen alueet (Salon seutu ja Kemiönsaari):
TEM yritystukilain perusteella pääasiassa pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävän rahoituksen osalta pystytään erillisen määrärahan turvin jatkamaan pk-yritysten sekä investointi- että kehittämishankkeiden tukemista kuten aikaisemminkin. Samat linjaukset pysynevät voimassa myös 1.7.2014 alkavalla uudistetun yritystukilain kaudella (ko. alueiden ÄRM-status jatkuu v. 2015 loppuun). Huomioitava on myös Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän päätös 22.1.2014, jonka mukaan Salon seutu määritellään kansalliseksi tukialueeksi 1.7.2014 alkaen. Tämä mahdollistaa nykyistä korkeamman investointitukiprosentin käytön Salon seudulla ja tuo mahdollisuuden siellä tukea jopa suurten yritysten investointeja.

Muut seutukunnat:
Loimaan, Turun ja Vakka-Suomen seuduilla sekä Turunmaalla Paraisten osalta pienten ja keskisuurten yritysten investointien tukeminen ei määrärahasyistä ole enää mahdollista ns. hautomoyrityksiä lukuun ottamatta. Kehittämistoimenpiteiden (kuten kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen) rahoittamista pystytään kuitenkin jatkamaan, mutta jonkin verran pudonneilla enimmäistukimäärillä/hanke. Näiltä osin nyt päivitetty rahoituslinjaus on voimassa 30.6.2014 asti, mutta tämän jälkeenkin uuden yritystukilain ja EU-ohjelmakauden alkaessa 1.7.2014 investointien tukemattomuutta koskevaa linjausta samoin kuin muiden kehittämishankkeiden enimmäistukimäärien laskemista jouduttaneen jatkamaan. Syynä tähän on juuri käytössä olevien EU (EAKR) ja kansallisten määrärahojen puoliintuminen.

Maaseudun mikroyritykset ja ensimmäisen asteen maataloustuotteita jalostavat pk-yritykset:
MMM maaseudun kehittämislain perusteella maaseudun mikroyritysten ja maataloustuotteiden ensimmäisen asteen jalosteita tuottavien pk-yritysten osalta vuodesta 2014 tulee "välivuosi". ELY-keskus on saamassa vielä vanhan ohjelmakauden määrärahoja jonkin verran lisää, mutta ne sitoutuvat valtaosin jo vuonna 2013 aikana vireille tulleisiin hankkeisiin. Uuden Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoituskauden (2014-2020) toiminta yritystukien osalta käynnistynee vasta vuoden 2015 alussa, jolloin katkoksen jälkeen on taas mahdollista hakea tukea uusiin hankkeisiin. Tältä osin on huomattava, että hakemusten jättämiseen pätee tällöinkin nykyinen käytäntö, hakemus voi kohdistua vain vielä aloittamattomaan hankkeeseen. Käytettävissä oleva vuotuinen määrärahataso pysyy kuitenkin maaseutuohjelmassa lähes entisellään, ELY-keskuksella on käytettävissään edelleen vuositasolla maaseudun yritystukiin määrärahaa n. 4 M€/vuosi.

Lisätietoja:

Johtava yritysasiantuntija Timo Mäkelä
Varsinais-Suomen ELY-keskus
 p. 0295 022 619 tai [email protected]


Alueellista tietoa