Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Viljelijät tarttuivat innolla uuteen maatalouden vesiensuojelukeinoon - kipsikäsittelyä haettu yli 10 000 hehtaarille (Varsinais-Suomi)

Lähes 400 Saaristomeren valuma-alueen viljelijää lähti mukaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa toteutettavaan peltojen kipsikäsittelyyn. Yhteensä kipsikäsittelyä haettiin noin 10 500 hehtaarille, mikä tarkoittaa yli 2600 erillistä peltolohkoa.

Erityisen suurta kiinnostus on ollut Vehmaalla ja Taivassalossa, joissa kipsikäsittelyä haettiin yli 15 prosentille soveltuvasta peltopinta-alasta.

"Viljelijöiden kiinnostus osoittaa hyvin sen, että vapaaehtoisilla maatalouden vesiensuojelutoimilla voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia" – KIPSI-hankkeen projektipäällikkö Pekka Salminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hanke on osa ympäristöministeriön koordinoimaa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa (2019-2023).

Viljelijöiden aktiivisuus tarkoittaa sitä, että kipsiä tuodaan Siilinjärveltä ympäristöystävällisesti laivarahtina Saimaan kanavan kautta noin 42 000 tonnia.

Kyseessä on merkittävä logistinen ponnistus, jonka koordinoinnista vastaa turkulainen Meriaura Oy. Työllistävä vaikutus on merkittävä, sillä maakuljetuksista ja peltolevityksestä vastaa paikallisten urakoitsijoiden verkosto. Kipsin levitys alkaa sadonkorjuun jälkeen loppukesällä ja jatkuu myöhäiseen syksyyn säiden mukaan.

Tavoitteena on saada kipsikäsittelyn piiriin yhteensä 50 000 hehtaaria peltomaata Saaristomeren valuma-alueelta vuosina 2020 - 2022. Kipsiä levitetään 4 tonnia hehtaaria kohden, minkä on todettu riittävän savimaan rakenteen parantamiseen sekä vähentämään kiintoaineksen ja fosforin huuhtoutumisen noin puoleen viiden vuoden ajan. Vaikutus vesien tilaan on merkittävä.

Vaikutuksia vesistökuormitukseen seurataan Paimion Vähäjoella ja Tarvasjoella. Tämän vuoksi näiden jokien valuma-alueiden viljelijöiden toivotaan lähtevän jatkossakin innolla mukaan hankkeeseen. Parhaillaan selvitetään mahdollisuutta saada jatkossa tarjolle myös luomutiloille kelpaavaa kipsiä, jolloin potentiaalista levitysalaa tuli lisää noin 20 000 hehtaaria.

Kipsiä ei voi levittää järvien valuma-alueilla, pohjavesialueilla, Natura-alueisiin rajoittuvilla lohkoilla tai lohkoilla, jotka ovat hyvin todennäköisesti happamalla sulfaattimaalla.  Muiden reunaehtojen lisäksi tilan viljelykierto vaikuttaa siihen mille lohkoille kipsiä voi ottaa.

Kevään aikana on käynnistetty myös lisäselvityksiä esimerkiksi kevätlevitykseen ja sulfaattimaihin liittyen. Jatkossa reunaehtoihin ja suosituksiin voi tulla muutoksia, mikäli tutkimustulokset sen sallivat.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma on aktiivinen vuosina 2019 - 2023, ja sen tavoitteena on saavuttaa Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä. KIPSI-hanketta vetää Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoa KIPSI-hankkeesta osoitteesta ymparisto.fi/kipsinlevitys

Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Pekka Salminen
Varsinais-Suomen ELY-keskus
[email protected]
050 397 7354

Erityisasiantuntija Tanja Pajunoja
Varsinais-Suomen ELY-keskus
[email protected]
050 397 7836