Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa hoitoleikataan maisemallisesti arvokasta tienvarsipuustoa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on maisemallisesti arvokasta tienvarsipuustoa, joista osa on suojeltu kulttuuriympäristöllisin perustein. ELY-keskus inventoi kesällä 2019 Varsinais-Suomen kohteet ja kesällä 2020 inventoidaan Satakunnan arvokas tienvarsipuusto. Inventoinneilla kartoitetaan puiden hoitotoimenpidetarpeet. Hoitoleikkaukset voivat auttaa varsinkin vanhoja tammia pysymään hyväkuntoisempina pidempään. Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee myös maisemahistoriallisia selvityksiä arvokkaista puukohteista, jotta niiden taustat tunnettaisiin paremmin. Tiealueella sijaitsevat puut muodostavat liikenneturvallisuusriskin, minkä vuoksi uusissa tiehankkeissa istutuksia ei enää sallita lähelle tietä. Monet vanhat puukujanteet ovat kuitenkin istutettu jo hevoskärryaikaan tai kun autokanta on ollut nykyistä huomattavasti pienempi.

Kuvassa Mathildedalin tammikujanne.

Hoitotarpeita kartoitettu Varsinais-Suomessa 2019 ja Satakunnassa työ tehdään kesällä 2020

Varsinais-Suomessa inventoitiin kesällä 2019 yhteensä 54 arvokasta puukohdetta. Niistä 24 kohdetta sijaitsee Salossa. Salon kohteista tärkein on erityisen näyttävä Mathildedalin tammikujanne, jota on hoidettu vuosien varrella aktiivisesti. Paimion kaupungin alueella on puolestaan identifioitu kolme paikallisesti maisemallisesti merkittävää puukujakohdetta: Oinilan koivukuja maantiellä 181, Vistan koivurivi maantiellä 2343 ja Paimion maantie 2340 suoran koivukuja. Oinilan ja Vistan puut tullaan syksyllä hoitoleikkaamaan arboristin toimesta ja lahot puut kaadetaan. Varsinais-Suomessa myös Maskun Askaisten Louhisaarentien kartanon kujanne tullaan hoitoleikkaamaan tänä syksynä.

Kesällä 2020 inventoidaan Satakunnan arvokas tienvarsipuusto, jonka jälkeen ELY-keskus laatii listan hoitotoimenpidetarpeista näille puille. Satakunnan kohteiden hoitoleikkaustyöt tehdään vuonna 2021.

Varsinais-Suomen ELY-keskus tekee myös maisemahistoriallisia selvityksiä arvokkaista puukohteista, jotta niiden taustat tunnettaisiin paremmin. Tällä hetkellä selvitetään Haaroisten kartanon kujanteen historiaa Loimaalla Oripääntiellä välillä Luikistontien risteys-Haaroistentien risteys.

Alueen tienvarsipuustossa valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristökohteita

Varsinais-Suomen ja Satakunnan tienvarsipuustossa on muutamia valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristökohteita. Näitä ovat Louhisaaren kartanon kujanne Askaisissa, Maskussa ja Vuojoen kartanon kohdalla, Linnamaantiellä, Eurajoella. Myös Köyliön Kirkkosaareen vievä Kirkkosaarentien kujanne on mainittu Köyliönsaaren Vanhakartanon ja kirkon valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön aluekuvauksessa. Se on yksi Suomen pisimpiä koivukujanteita 2 kilometrin mitallaan. Kirkkosaarentien puukujanne on uusittu vuosina 2009-2016. Vanhat huonokuntoiset puut on kaadettu ja tilalle on istutettu uudet puut. Myös Linnamaantien vanha ja huonokuntoinen koivukuja kaadettiin ja istutettiin uudelleen Eurajoella Vuojoen kartanon kohdalla. Kirkkosaarentien ja Linnamaantien koivukujien uudistamishankkeet ovat olleet poikkeuksellisen suuria ympäristöhankkeita. Molemmat kujanteet ovat selvinneet varhaisvaiheen vaaroista ja ovat lähteneet kasvuun. Taimiin ei ole kohdistunut ilkivaltaa, mutta kerran sekä Linnamaantiellä että Kirkkosaarentiellä taimia on täytynyt uusia auton kolaroitua puuntaimien kanssa. Jatkossa molempia puukujanteita hoidetaan osana ELY-keskuksen teiden hoitourakoita.

Puukujanteiden uusimiseen on rahoitusta vain valtakunnallisesti arvokkaissa kulttuuriympäristökohteissa. Istutuksia tehdään erillishankkeina vain näihin suojeltuihin kohteisiin. Tästä syystä muissa maisemallisesti arvokkaissa kohteissa ei ole tulossa puukujanteiden uusimishankkeita. Tiehankkeiden yhteydessä laaditaan ja toteutetaan tieympäristösuunnitelmia maisemoinnin näkökulmasta, mikäli rahoitus riittää.

Maisemapuut aiheuttavat liikenneturvallisuusriskejä

Uusissa tiehankkeissa ei istutuksia sallita lähelle tietä, sillä tienvarsipuut aiheuttavat sekä kaatumis- että törmäysvaaran. Monet vanhat puukujanteet ovat istutettu jo hevoskärryaikaan tai kun autokanta on ollut nykyistä huomattavasti pienempi. Liikenneturvallisuussyistä myös vanhojen kujanteiden uusinta istutukset tehdään takaluiskaan kauemmas tiestä. Tiealue ulottuu yleensä takaluiskasta 2 metrin etäisyydelle. Useimmiten sisäluiskassa olevat puut pitäisi suojata kaiteella, mutta siihen ei ole aina rahoituksellisesti mahdollisuutta. Paikoitellen maisemapuut aiheuttavatkin liikenneturvallisuudelle haittaa.

Tienvarsipuut ovat alttiina liikenteen ja kunnossapitokaluston kolhuille, sillä tienvarsiympäristö on ollut erilainen puiden istuttamisen aikaan vuosikymmeniä sitten. Puut ikääntyvät ja vaurioituvat, ja niiden hoitoleikkaukset tai kaadot ovat tarpeen liikenneturvallisuussyistä. Hoitoleikkaukset voivat auttaa varsinkin vanhoja tammia pysymään hyväkuntoisempina pitempään, jos esimerkiksi latvusta kevennetään tai puuta tasapainotetaan symmetrisemmäksi. Tiellä ajoneuvojen alituskorkeus tulee olla 4,8 metriä, joten puiden ns. runkokorkeutta on nostettava yleensä viiteen metriin, jotta puut eivät haittaa liikennettä.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenteen ympäristöasiantuntija Niina Anttila, p. 040 7384 296