Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Valtio elvyttää: Vesistörakenteiden korjausvelkaa vähennetään ja pohjaveden korkeuden mittausta automatisoidaan (Pohjalaismaakunnat)

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 4,12 milj. euroa valtion vesistörakenteiden kunnostamiseen ja 0,85 milj. euroa pohjavesiasemien automatisointiin. Kyseiset määrärahat ovat osa valtion IV lisätalousarviota eli ns. koronaelvytystä ja ne ovat käytettävissä vuosina 2020–2022. Määrärahat on myönnetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, koska sinne on valtakunnallisesti keskitetty valtion vesistörakenteiden ylläpito ja hydrologisen tiedon tuotanto.

Vesistörakenteiden perusparannushankkeilla parannetaan patoturvallisuutta ja varautumista ilmasto- ja vesiolojen äärevöitymiseen, vähennetään rakenteiden heikon kunnon aiheuttamia riskejä ja kehitetään hankkeiden toimivuutta ja käyttöä. Hankkeiden toteutuksella vähennetään valtion vastuulla olevien vesistörakenteiden korjausvelkaa, parannetaan alueiden maatalouselinkeinojen toimintaedellytyksiä sekä huolehditaan alueiden tulvasuojelusta. Valtion vesistörakenteet sijaitsevat pääosin Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.                          

Ensimmäiset vesistörakenteiden elvytyspakettiin liittyvät työt on aloitettu Perhonjoella, missä Sääkskosken kalatien lisävesitysputken rakentaminen (Kruunupyy) on meneillään.  Suurin elvytysrahoihin kohdistuva hanke on Närpiönjoen järjestelyn muutos (Kurikka), jonka yhteydessä parannetaan Kivi- ja Levalammen tekojärven patoturvallisuutta, Säläisjärven vedenlaatua ja Närpiönjoen tulvasuojelua. Hankkeen alustava kustannusarvio on 1,25 milj. euroa ja ensimmäiset hankkeeseen liittyvät työt alkavat syksyn aikana.  Muut elvytysrahoilla kunnostettavat vesistörakenteet varmistuvat, kun niiden kunnostussuunnitelmat ja niiden tarvitsemat luvat valmistuvat.

Pohjavesiasemien automatisointiin ja pohjaveden korkeuden reaaliaikaiseen seurannan järjestämiseen myönnettiin 0,85 milj. euroa. Pohjavesiasemaverkosto on perustettu 1970-luvulla ja havainnot tehdään pääosin manuaalisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Vesitilanteiden äärevöityminen on lisännyt reaaliaikaisen pohjavesiseurannan tarvetta. Jotta pohjaveden korkeuksista saadaan reaaliaikainen kuva eri puolilta Suomea, on tarpeen laajentaa automatisointia koskemaan kaikkiaan 50 havaintoasemaa sekä kehittää pohjavesiin liittyvää tiedonkäsittelyä, laadunvarmistusta ja tiedon saavutettavuutta. Pohjavesiasemien automatisointi toteutetaan ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
  • Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919