Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Tiedottaminen vieraskasvilajien riskeistä jatkuu Kyrönjoella ja laajenee Lapuanjoelle ja Närpiönjoelle (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen harjoittelijoiden kesällä 2019 Kyrönjoella aloittama tiedotuskampanja vieraslajiriskeistä ja vieraskasvilajien torjunnasta jatkuu ja laajenee Lapuanjoelle ja Närpiönjokilaaksoon. Kyrönjoella ja Lapuanjoella työ on jatkoa aiempina vuosina harjoittelijoiden tekemille vieraskasvilajien kartoituksille. Vieraslajitiedotuskampanjat toteutetaan yhteistyössä jokivarsien kuntien kanssa ja Kyrönjoki- ja Lapuanjokirahastot sekä Närpiönjoen yhteistyöelin osallistuvat harjoittelijoiden palkkaukseen. Kyrönjoella työ on myös osa ruotsalaisten partnereiden kanssa toteutettavaa Botnia Atlantica-ohjelman kautta rahoitettavaa INSPECT -hanketta.

Vieraslajiksi kutsutaan sellaisia lajeja, jotka eivät alun perin ole kuuluneet kyseisen alueen luontoon, vaan ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uusille alueille ihmisen avustamana joko tahallisesti tai tahattomasti. Osa vieraslajeista on voimakkaita kilpailijoita ja ne valtaavat alaa ja syrjäyttävät luontaista lajistoamme. Alkuperäiseen luontoomme kuulumattomina ne ovat vakava uhka luonnon monimuotoisuuden säilymiselle, mutta aiheuttavat myös taloudellista, sosiaalista ja terveydellistä haittaa. Vieraskasvilajeista erityisen haitallisiksi on kansallisessa vieraslajistrategiassa luokiteltu muun muassa jättipalsami, kurtturuusu ja jättiputket.

Vieraslajitiedotusta ja vieraskasvilajien torjuntaa organisoi kesän ajan neljä harjoittelijaa, Kyrönjoella kaksi ja Lapuan- ja Närpiönjoella omansa. Kohdelajina on erityisesti kotipuutarhojen karkulaisena levittäytyvä jättipalsami, jonka loppukesällä vaaleanpunaisena kukkivat kasvustot jatkuvat pahimmillaan jokivarsillamme yhtenäisinä nauhoina satoja metrejä. Erityisesti eroosioherkillä jokirannoilla jättipalsamin runsas esiintyminen aiheuttaa rantojen kulumista ja sortumia, koska heikon juuristonsa avulla se ei sido rantapenkereitä luontaisen kasvillisuuden tavoin.

Kesän aikana harjoittelijat tulevat opastamaan kuntalaisia vieraskasvilajien asianmukaiseen torjuntaan ja kasvijätteen hävittämiseen ja antavat neuvoja vastuulliseen kotipuutarhaviljelyyn. He kokoavat vieraslajeista kertovan kiertävän näyttelyn alueen kirjastoihin ja vastaavat vieraslajeja koskeviin kysymyksiin. Heille voi myös toimittaa tietoja vieraskasvilajiesiintymistä. Korona-rajoitusten lievennyttyä talkoita pyritään järjestämään useilla kohteilla. Tietoiskut ja tapahtumat tulevat näkymään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sosiaalisen median kanavilla läpi kesän.

 

Lisätietoja antavat: