Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Satakunnassa suuri alue luonnonsuojeluun (Satakunta, Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Ulvilan kaupunki ovat tehneet maakaupan Ulvilan Kullaalla, Joutsijärven pohjoispuolella sijaitsevasta 145 hehtaarin alueesta. Valtion luonnonsuojelutarkoitukseen ostama alue käsittää luonnonarvoiltaan merkittäviä soita ja metsiä. Suurin osa alueesta ei sisälly nykyisiin luonnonsuojeluohjelmiin, mutta niiden kaupan mahdollistivat Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma Metson (metsonpolku.fi) sekä vastikään käynnistyneen Helmi-elinympäristöohjelman (ym.fi) rahoitus. Molemmat ohjelmat perustuvat maanomistajan vapaaehtoisuuteen tarjota alueitaan luonnonsuojeluun.

Alueeseen voi tutustua helpoiten sen kautta kulkevalla retkeilyreitillä. Reitin varrella on muun muassa kaikille avoin yöpymispaikka Kustaan savupirtti, joka on Kullaan kotiseutu- ja museoyhdistyksen hoidossa.

Arvokas kokonaisuus suo- ja metsäalueita

Isokallio-Rottalamminkorpi on Satakunnan maakuntakaavan suojelukohde. Laajalla alueella kytkeytyvät erämaisen kauniit, vankkaa ja iäkästä, harvapuustoista männikköä kasvavat kallioselänteet, joiden väliin jää   luonnontilaisia räme- ja korpisoita. Isokallio-Rottalamminkorpi tulee kokonaan luonnonsuojeluun, yhdessä jo aiemmin yksityisen tahon hakemuksesta perustetun Isokallion luonnonsuojelualueen kanssa. Ostettu alue on laaja ja monimuotoinen kokonaisuus ja merkittävä uhanalaisten suoluontotyyppien keskittymä.

Vaskunnevan räme kytkeytyy Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvaan Rimpisuo-Siikelisuohon. Luonnonarvoiltaan merkittävän ja laajan suokokonaisuuden luonnontilan palautumiseen tähtäävät ennallistamistyöt ovat nyt mahdollisia. Ennallistamisessa tukitaan suo-ojia ja poistetaan puustoa. Toimenpiteiden avulla suon vedenpinnan taso saadaan nousemaan, suolajisto palaamaan ja turpeen muodostuminen käynnistymään.

luminen metsämaisema
Vaskunnevan eteläpuolen rämettä. Kuva: Iiro Ikonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Joutsijärvi ympäristöineen erämainen luonnonaarre

Joutsijärvi ympäristöineen on Etelä-Suomen suurin kumpumoreenialue, joka on varsin erämainen ja  rakentamaton. Alueen virkistysmahdollisuudet ja hiljaisuus on merkityksellisinä sisällytetty Satakunnan maakuntakaavaan. Joutsijärvi kumpumoreeniympäristöineen on Suomen Ympäristökeskuksen analyyseissä osoittautunut luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaaksi ja laajaksi alueeksi, jonne suojelun markkinointia ja luonnonhoitoa on tehokasta keskittää.  Joutsijärven ympäristössä on runsaasti uhanalaisia luontotyyppejä kuten lehtoja, kivikkoisia lehtomaisia kankaita, vesistöjen lähialueita ja soita.

Varsinais-Suomen ELY-keskus kohdentaa jatkossa Helmi-ohjelman avulla vapaaehtoisen suojelun markkinointia suokohteisiin. Alueet, joilla on merkittäviä luontotyyppejä tai uhanalaisia lajeja – kuten esimerkiksi lettoja ja uhanalaisia suoperhosia – priorisoidaan. Toiminnalla pyritään saamaan suojelun piiriin vesitaloudeltaan tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia. Rajauksissa otetaan huomioon kohteiden mahdolliset tulevat ennallistamistarpeet. Myös kohteiden reunapuustot, kivennäismaasaarekkeet tai kohteeseen rajoittuvat Metso -kelpoiset alueet huomioidaan neuvotteluissa ekologisten kokonaisuuksien saamiseksi suojeluun.  ELY-keskukselle voi tarjota omistamiansa alueita suojeluun.

Alueen kartta (pdf)

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ylitarkastaja Iiro Ikonen puh. 0295 022869  ja ylitarkastaja Elina Joensuu puh. 0295 022872, sähköposti [email protected]

Ulvilan kaupunki 

kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka puh.  044 3438250, sähköposti [email protected]