Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pohjois-Pohjanmaan yritykset ovat hakeneet aktiivisesti poikkeustilanteen yritysrahoitusta (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla poikkeustilanteen yritysrahoitusta on hakenut 1479 yritystä lähes 38 miljoonan euron arvosta. Yritykset ovat hakeneet enemmän kevyempää tilanneanalyysiä (880 kpl, 9,1 milj. euroa) mutta myös kehittämistoimiin on tullut runsaasti hakemuksia (599 kpl, 28,8 milj. euroa). Myöntöpäätöksiä Pohjois-Pohjanmaalla on tehty noin 4,6 miljoonalla eurolla. Toimialoista painottuvat maaliikennepalvelut, ravitsemustoiminta ja vähittäiskauppa.

Valtakunnallisesti ELY-keskuksissa on tehty 29.4. klo 12 mennessä myönteisiä poikkeustilanteen yritystukipäätöksiä 5252 kpl yhteensä noin 60,8 milj. euron edestä. Eniten avustuksia on valtakunnallisesti myönnetty kaupan alalle ja liike-elämän palveluihin. Lue lisää ELY-keskusten valtakunnallisesta tiedotteesta.

Pohjois-Pohjanmaalla lähes 70 prosenttia rahoituspäätöksistä kohdistui kuluttaja- ja liike-elämän palveluihin sekä matkailun ohjelmapalveluihin. Toimialoittain tarkasteltuna suurimmat tuen saajat ovat maaliikennepalvelut, ravitsemustoiminta, vähittäiskauppa, rakennustoiminta ja moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus. Myös muut henkilökohtaiset palvelut, lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut sekä ohjelmistoala näkyvät merkittävinä toimialoina tuen saajina.

- Toimialoissa painottuvat selkeästi ne alat, jotka ovat ottaneet suurimman iskun vastaan koronarajoitustoimien vuoksi, sanoo johtaja Petri Keränen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Lomautukset ovat alueella kohdistuneet kaupan, kuljetuksen ja ravitsemisen aloille.
- Tuen hakuprosessi on tehty sellaiseksi että yrityksen on mahdollisimman helppoa ja nopeaa hakea avustusta. Hakemusten laatu on parantunut koko ajan, sanoo Keränen ja muistuttaa että myös seudullisten yrityspalveluiden verkosto neuvoo hakemusten tekemisessä.

Pohjois-Pohjanmaalla keskimääräinen avustussumma on ollut noin 8850 euroa. Tällä hetkellä ELY-keskuksella on tarjolla yrityksille kaksi eri rahoitusmuotoa poikkeustilanteeseen. Tilanneanalyysiin voi hakea enintään 10 000 euroa ja kehittämistoimenpiteisiin enintään 100 000 euroa. Molemmissa rahoituksissa vaaditaan yrityksiltä 20 % omarahoitusta. Yrityksille on tarjolla myös muita tukimuotoja, mm. kunnat myöntävät tukea yksinyrittäjille. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan tukipakettia maaseudun yrityksille ja nämä tuet tulevat haettavaksi todennäköisesti toukokuun aikana.

Lisätietoja: Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0400 197 187