Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Alavudella, Kruunupyyssä ja Seinäjoella on valmistunut (Pohjalaismaakunnat)

Alavuden, Kruunupyyn ja Seinäjoen pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja kuntakohtaisten kuulemisten aikana. Kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Alavuden pohjavesialueet kuuluvat kahteen pohjois-etelä suuntaiseen paikoin katkeilevaan harjujaksoon, jotka kulkevat Ähtäristä Alavuden itäosan kautta Alajärvelle sekä Alavuden keskiosan kautta Kuortaneelle. Lisäksi Alavudella on yksi pistemäinen pohjavesialue. Alavuden pohjavesialueista viisi luokiteltiin luokkaan 1, yksi luokkaan 1E sekä kuusi luokkaan 2. Rajausmuutoksia tehtiin kuudelle alueelle ja nimen muutoksia kahdelle alueelle. Yksi pohjavesialue poistettiin luokituksesta. Alavuden pohjavesialueilla on kuusi käytössä olevaa vedenottamoa, joista otetaan pohjavettä yhteensä 2288 m3/vrk.

Kruunupyyn pohjavesialueet kuuluvat pääosin Laukaalta Saarijärven ja Kaustisen kautta kohti Pohjanlahtea kulkevaan harjujaksoon. Hyviä pohjavesimuodostumia esiintyy myös harjujaksosta pohjoiseen kulkevan sivuhaaran pitkissä ja kapeissa harjuselänteissä. Kruunupyyssä luokiteltiin kahdeksan pohjavesialuetta, joista viisi luokkaan 1 ja kolme luokkaan 2. Alueille tehtiin pienempiä rajausmuutoksia, jotta rajaukset vastaavat paremmin pohjavesimuodostumien hydrogeologisia ominaisuuksia. Merkittävin muutos oli Viiperinoosin pohjavesimuodostuman osa-alueiden yhdistäminen. Kruunupyyn pohjavesialueilla on kuusi käytössä olevaa yhdyskuntien pohjavedenottamoa, joista otetaan pohjavettä yhteensä noin 2200 m3/vrk.

Seinäjoella suurin osa pohjavesialueista on Ylistaron ja Peräseinäjoen alueilla, ja kuuluu katkeileviin harjujaksoihin. Lisäksi Seinäjoella on useita pistemäisenä luokiteltuja pohjavesialueita, joissa pohjavesimuodostuma sijaitsee paksujen savi-silttikerrosten alla tai pohjavettä on saatavissa kallioporakaivosta. Seinäjoelle luokiteltiin 17 pohjavesialuetta, joista kahdeksan luokkaan 1 ja yhdeksän luokkaan 2. Seinäjoen pohjavesialueilla on käytössä noin kymmenen yhdyskuntien pohjavedenottamoa, joista otetaan pohjavettä yhteensä noin 600 m3/vrk.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Alavuuden, Kruunupyyn ja Seinäjoen pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (kesäkuu/joulukuu 2020) (www.syke.fi/avointieto). 

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa Alavudella 21.4.2020 alkaen, Kruunupyyssä 20.4.2020 alkaen ja Seinäjoella 16.4.2020 alkaen.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen ja muun olennaisen (esim. vedenhankinta) tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvista ekosysteemeistä. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Tarvittaessa lisätietoja antavat:

  • Pohjavesiasiantuntija Anna Vainio, [email protected], puh. 0295 027 640 (Alavuuden pohjavesialueet)
  • Ylitarkastaja Krister Dalhem, [email protected], puh. 0295 027 671 (Kruunupyyn pohjavesialueet) 
  • Ylitarkastaja Tilda Rantataro, [email protected], puh. 0295 027 668 (Seinäjoen pohjavesialueet)