Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pohjanmaan ELY-keskus rakentaa työllisyyden ekosysteemiä tavoitteenaan kaikkien työkykyisten mahdollisuus työhön (Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskus on kevään 2020 aikana alkanut rakentaa työllisyydenhoidon ekosysteemiä, jonka tavoitteena on saada alueellinen yhteistyömalli työllisyyden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Työllisyydenhoidon palvelut ovat rakentuneet laajasti eri tahoihin, mm. TE-toimiston palvelut ovat vain yksi osa kokonaisuutta. Yhteinen verkostomainen toimintamalli palvelee paremmin julkista ja yksityistä sektoria sekä on kustannustehokas niin työnhakijan kuin palvelun näkökulmasta.

Koronakriisi jättää jälkensä työttömyyteen

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) on pitkään ollut maan alhaisin työttömyysaste. Koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitustoimet ovat nostaneet työttömyyttä ja lomautettujen määrää merkittävästi. Tällä hetkellä työttömiä työnhakijoita on yli 6600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Timo Saari ja Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry ovat huolissaan siitä, vaikka koronakriisi helpottaa, työpaikat eivät välttämättä täyty entiseen tapaan ja juuri nyt on oikea aika hakea laajoja yhteisiä ratkaisuja työllisyyden haasteisiin.

Työllisyyteen vaikuttavat monet eri asiat, eikä talouskasvu yksinomaan nujerra työttömyyttä kohtaanto-ongelmien vuoksi. Hallituksen työllisyysastetavoite edellyttää, että osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten ja ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistamista työmarkkinoilla lisätään. Tavoitteena on muuttaa muiden Pohjoismaiden tapaan työvoimapolitiikan suuntaa aktiivisemmaksi ja henkilökohtaisemmaksi, ja kohdentaa palveluja nykyistä tehokkaammin.

Yhteistyöllä parempiin tuloksiin

Useat eri tahot työstävät palveluitaan entistä tehokkaammiksi. Esimerkiksi työllisyyden kuntakokeiluissa osa TE-toimiston palveluista siirretään kunnille, mutta Pohjanmaan ELY-keskusalueella vain Kokkolan kaupunki on tällä hetkellä hakeutunut mukaan kokeiluun. Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Työllisyyden hoitoon keskittyvät myös useat eri hankkeet, TE-palveluiden sisällä tehdään strategista kehittämistä ja samaan aikaan yksityinen puoli kehittää omia rekrytointitoimiaan. Saari toteaa, että ongelmaksi on muodostunut useiden eri toimijoiden palvelut, mutta strateginen yhteistyö puuttuu. Pohjanmaan ELY-keskus työstää yhteistyömallia, joka palvelee niin työnantajia kuin työnhakijoita. Yritysten tarpeet tunnistetaan proaktiivisesti. Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa, ja TE-toimiston koulutuspalvelut tukevat työnhakijan työnhakua ja työhönvalmennusta. Vaikeammin työllistyvien palveluita kehitetään yhdessä Kelan kanssa ja nuorten palveluihin kohdistetaan enemmän resursseja ja henkilökohtaista palvelua. Ekosysteemi rakennetaan niin kuntien, valtion, yrittäjäyhteisöjen, liittojen, Kelan, kolmannen sektorin toimijoiden kuin seurankunnankin välillä. Saari kertoo, että yhteisellä toimintamallilla työnhakija ei putoa palveluiden väliin, vaan pysyy jatkuvasti palveluiden piirissä. Tiiviillä yhteistyöllä saadaan aikaan vahvaa synergiaetua ja luodaan elinvoimaa koko alueelle.

Lisätietoja:
Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Timo Saari, puh. 0295 028 501
Osaamis- ja kansainvälisyyspäällikkö Francesca Cucinotta, puh 0295 028 646