Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Päällystystyöt varma kesän merkki (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa aiotaan tänä vuonna päällystää n. 330 km päällystettyä tieverkkoa. Tämä on kaksinkertainen määrä vuoteen 2019 verrattuna, jolloin päällystettiin n. 170 km.

Yhteensä päällystetyn tieverkon päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon aiotaan käyttää tänä vuonna n. 21 M€. Päällystetyn tieverkon ylläpitotyöt muodostuvat teiden uudelleen päällystämistöistä, päällysteiden paikkauksista ja tiemerkintöjen kunnostamisesta.

Kulunut talvi on ollut päällysteiden kannalta huono ja päällysteiden vauriot lisääntyivät nopeasti. Tieverkon päällysteistä, erityisesti alemman tieverkon päällysteistä, suuri osa alkaa olla elinkaarensa lopussa ja niiden ennustetaan rappeutuvan kiihtyvällä tahdilla. Monessa paikassa ei enää riitä pelkkä uudelleenpäällystäminen, vaan tarvitaan tienrakenteen parantamista.

Jotta pohjalaismaakuntien maanteiden päällysteet pysyisivät edes nykyisellä tasolla, tulisi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella päällystää vuosittain noin 480 km. Rahoituksen pitkäjänteisyyden turvaaminen on tärkeää, jotta tiet pysyvät kohtalaisella tasolla. Huonokuntoinen maantieinfra on ympäristöä kuormittava tekijä, tienkäyttäjiä haittaava sekä elinkeinoelämän kuljetuksia hidastava ja kustannuksia nostava tekijä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesän 2020 päällysteurakoissa halvimmat tarjoukset antoivat Asfalttikallio Oy (Pohjoinen) ja Peab Asfalt (Eteläinen), joiden kanssa ELY-keskus on aloittanut sopimusneuvottelut.

Päällysteurakoiden lisäksi Peab Asfalt aloittaa päällysteiden paikkausurakassa sekä Cleanosol Oy jatkaa tiemerkintöjen urakointia.

Päällystystöiden aikataulut tarkentuvat myöhemmin ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia.

Ajantasaista tietoa tietöistä löytyy Traffic Management Finland Group Oy:n liikennetilanne - sivuilta:
https://liikennetilanne.tmfg.fi/.

Liitteet    Kartta päällystystöistä

Lisätietoja

 • Anders Östergård
  Johtaja
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  Puh. 0295 027 766

 

 • Tanja Västi
  Toiminnanohjauspäällikkö
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  Puh. 0295 027 747