Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Maatalouden ympäristösopimusten haku ja rahoitus vuonna 2020

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito- ja Kosteikkojen hoito -ympäristösopimuksia on tällä hetkellä voimassa noin 30 000 hehtaarilla koko maassa. Rahoituskauden loppua kohti mentäessä, maatalouden ympäristösopimusten haussa on vuonna 2020 useita huomioitavia asioita. Rahoitustilanteen vuoksi hakua on monelta osin rajattu koskemaan vain tiettyjä sopimustyyppejä ja –tilanteita. 

Uudet ympäristösopimukset 

Ympäristösopimuksista ovat vuonna 2020 haettavissa maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimukset ja kosteikkojen hoitosopimukset vain niille kohteille, jotka on aiemmin perustettu ei-tuotannollisen investoinnin korvauksella. Nämä kohteet edellyttävät ympäristösopimuksen tekemistä. Haettavissa on myös edellisen ohjelmakauden (2007-2013) mukainen erityistukisopimus. Näissä tapauksissa erityistukisopimuksen tulee olla päättynyt vuonna 2018, 2019 tai sen tulee päättyä 30.4.2020.

Koska vuonna 2020 uuden ympäristösopimuksen edellytyksenä on kohteelle aiemmin toteutettu ei-tuotannollinen investointi, on tärkeää, että investointi on valmistunut ennen sopimuskauden alkua. Kaikkien ei-tuotannollisen investoinnilla korvattavien töiden tulee olla tehtyinä ja kustannusten on pitänyt syntyä ennen 30.4.2020. Jos ei-tuotannollisen investointihankkeen valmistuminen viivästyy toukokuulle, ympäristösopimus ei voi alkaa 1.5.2020. Tällöin sopimushaku ja alkamisaika tulevat siirtymään seuraavalle vuodelle.

Rahoitustilanteen vuoksi ympäristösopimusta ei voi tänä vuonna hakea kokonaan uusille alueille tai nykyisten sopimusten laajennusalueille.

Sopimuksen hakeminen

Sopimusta haetaan Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito - ja Kosteikkojen hoito -ympäristösopimus-lomakkeilla. Hakulomakkeet liitteineen toimitetaan alueelliseen ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2020. Sopimusten hakulomakkeet löytyvät ruokavirasto.fi -sivuilta.

Hakemuksen liitteenä on oltava erillinen hoitosuunnitelma karttaliitteineen. Jos sopimukseen haettu kohde on vuokrattu, vuokrasopimuksen on oltava voimassa vähintään koko sopimuskauden. Jos hakijana on yhdistys, hakemuksen liitteeksi tulee jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa sopimuksen hakemisesta on päätetty. Yksityiskohtaiset ohjeet suunnitelma laatimisesta, liitteistä ja sopimuksen hakemisesta löytyvät hakulomakkeesta.

Sopimuskauden aikana ympäristösopimuksen maksua on haettava vuosittain joko sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B (ruokavirasto.fi) viimeistään vuotuisen tukihaun viimeisenä jättöpäivänä.

Päättyvälle ympäristösopimukselle voi hakea jatkovuotta

Kosteikkojen hoito- ja/tai Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito- ympäristösopimukselle, joka päättyy 30.4.2020 voi hakea jatkovuotta Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B.

Jatkovuoden hakija sitoutuu olemassa oleviin ehtoihin. Hakija toteuttaa sopimuksessaan hoitosuunnitelmaan liittyviä vuosittain yksilöityjä ja mahdollisesti määrävälein toteutettavia toimenpiteitä. Samalla tuenhakija vakuuttaa, että sopimukseen mahdollisesti sisältyvien vuokralohkojen vuokrasopimukset ovat voimassa jatketun sopimuskauden päättymiseen saakka.

Myöskään jatkovuotta hakevat eivät voi liittää sopimukseen kokonaan uusia lohkoja.

Uuden maaseutuohjelman valmistelu on käynnissä

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan seuraavan rahoituskauden (2021-2027) kansallinen valmistelu on käynnissä. Tässä maatalouspolitiikan niin kutsutussa CAP-27-uudistuksessa korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle. Uuden maaseutuohjelman käynnistymisestä ja toimenpiteistä tullaan tiedottamaan myöhemmin.

Saarijärven Tarvaalan kampus maallikosteikko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monivaikutteiset kosteikot pidättävät kiintoainetta ja ravinteita ja edistävät luonnon monimuotoisuutta. Kuvassa Saarijärven Tarvaalan kampusalueelle toteutettu mallikosteikko. Kuva Arto Ahonen.

Kivijärven tila Joutsa

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

Perinnebiotoopit ovat uhanalaisimpia luontotyyppejämme, jotka vaativat säilyäkseen jatkuvaa hoitoa, pääasiassa laidunnusta ja raivausta. Näiden elinympäristöjen hoito maatalouden ympäristösopimuksilla ylläpitää ja monipuolistaa luontoa ja maisemaa. Kivijärven tila Joutsa. Kuva Keski-Suomen Ely-keskus

 

Linkkejä:

 

Tietoa kohteista sekä kohteiden perustamis- ja hoito-ohjeita 

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen (LUMO) -yleissuunnitelmat löytyvät ELY-keskuksen julkaisutietokannasta asiasanalla luonnon monimuotoisuus Doria-julkaisutietokantta (doria.fi)

Kuvat:

Saarijärven Tarvaalan kampusalueelle toteutettu mallikosteikko. Kuva Arto Ahonen.

Kivijärven tila Joutsa. Kuva Keski-Suomen Ely-keskus

 

Lisätietoja henkilöilta alueilla:

Lapin ELY-keskus, Anne Ristioja, puh 0295 037 118

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaisa Karppila puh. 0295 038 104

Kainuun ELY-keskus, Markus Kvist, puh. 0295 023 564

Pohjanmaan ELY-keskus, Lars Björkgård puh. 0295 028 540 ja Barbro Lundström puh. 0295 028 589

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pekka Länsivierto puh. 0295 027 590 ja Essi Kiili puh. 0295 027 648

Keski-Suomen ELY-keskus, Merja Lehtinen puh. 0295 024 570

Pohjois-Savon ELY-keskus, Riitta Kesonen puh. 0295 026 577 ja Sirpa Tarvainen puh. 0295 026 628

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaisa Rummukainen, puh. 0295 026097

Satakunnan ELY-keskus, Eija Mutila puh. 0295 022 064

Pirkanmaan ELY-keskus, Marika Arrajoki-Alanen puh. 0295 036 040 ja Tiina Schultz puh. 0295 036 382

Etelä-Savon ELY-keskus, Hillevi Teittinen puh. 0295 024 135

Hämeen ELY-keskus, Minna Kolari, puh. 0295 025 062

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Niina Pulkkinen puh. 0295 029 040

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Elisa Nurmio puh. 0295 022 630 ja Kati Pakarinen puh. 0295 022 639

Uudenmaan ELY-keskus, Esme Manns puh. 0295 021 101