Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Lomautettujen määrä väheni edelleen edelliseen kuukauteen verrattuna (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa oli elokuun lopussa 21 986 työtöntä työnhakijaa, joista 3 392 kokoaikaisesti lomautettuja. Työttömiä oli 5 739 eli 35 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kasvusta 2 926 henkilöä oli lomautettujen ja 2 813 muiden työttömien määrän kasvua. Heinäkuuhun verrattuna työttömien kokonaismäärä väheni 3 345:llä eli 13 prosenttia. Lasku johtuu sekä lomautettujen (-1 016) että muiden työttömien (-2 329) määrän vähenemisestä. Työttömyyden aleneminen edelliskuukaudesta johtuu myös kausiluonteisista tekijöistä kuten koulujen alkamisesta. Vuodentakaisesta työttömyys kasvoi suhteessa eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmässä (46 %) ja koulutusasteittain erikoisammattikoulutusasteella (62 %) ja alemmalla korkeakouluasteella (51 %). Miesten työttömyys (38 %) lisääntyi enemmän kuin naisilla (32 %). Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Hämeen maakunnista Kanta-Hämeessä 2 062:lla (33 %) ja Päijät-Hämeessä 3 677:llä (36 %). Kanta-Hämeessä oli elokuun lopussa 8 219 työtöntä työnhakijaa ja Päijät-Hämeessä 13 767. Työttömien määrä kasvoi kaikissa Hämeen kunnissa; suhteellisesti eniten Lopella (76 %), Hollolassa (58 %) ja Kärkölässä (51 %). Heinäkuuhun verrattuna työttömien määrä väheni kaikissa kunnissa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä elokuun lopussa 12,9 prosenttia ollen 3,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Korkeimmat työttömyysasteet olivat Lahdessa (16,7 %), Heinolassa (15,9 %) ja Kärkölässä (15,6 %) ja matalimmat Hausjärvellä (6,5 %) ja Lopella (7,0 %). Työttömyysaste nousi edellisvuodesta kaikissa kunnissa. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli elokuun lopussa 18,0 prosenttia ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 28,8 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrän kasvu on nopeutunut ja kasvoi vuoden 2019 elokuusta 939:llä eli 20 prosenttia. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 455 eli 1 875 enemmän (28 %) kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 735 enemmän (35 %) kuin vuosi sitten eli 2 836. Työttömien määrä lisääntyi vuodentakaisesta kaikissa ikäryhmissä; suhteellisesti eniten yli 64-vuotiailla (55 %) ja ikäryhmissä 35-39-vuotiaat (47 %), 40-44-vuotiaat (47 %) ja 45-49-vuotiaat (45 %).

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Uudellamaalla (60 %), Pohjanmaalla (52 %) ja Pirkanmaalla (44 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi vähiten Kainuussa (4 %) ja Etelä-Savossa (19 %).

Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon elokuussa 2 996 eli 41 vähemmän kuin edellisvuonna. Suurin vähennys oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden (-210) ammattiryhmässä. Uusia avoimia paikkoja ilmoitettiin elokuussa eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (1 025), ja paikkojen määrä myös kasvoi (280) elokuuhun 2019 verrattuna. Ammattinimikkeiden osalta eniten uusia avoimia paikkoja oli lähihoitajien (265), myyjien (171), puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjien (157), toimisto- ja laitossiivoojien (156), myyntiedustajien (135), rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden (110) sekä puu- ja sahatavaran prosessityöntekijöiden (103) nimikkeissä. Työpaikoista 82 prosenttia oli yrityksissä.

Työvoimakoulutuksessa olevien määrä kasvoi

Aktivointiasteeseen laskettavien TE-palveluiden piirissä oli elokuun lopussa 7 107 henkilöä eli 581 vähemmän (-8 %) kuin vuosi sitten. Määrä väheni muissa palveluissa paitsi työvoimakoulutuksessa ja valmennuksessa. Eniten ihmisiä oli omaehtoisessa opiskelussa (2 098), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 737), työllistettynä (1 404) ja työvoimakoulutuksessa (1 089), jossa olevien määrä myös kasvoi 119:lla elokuusta 2019.

SOE Busproduction Finland Oy:n ilmoitus tuotannon lopettamisesta Lahdessa synkistää näkymiä

Hämeen TE-toimistossa on tällä hetkellä vajaat 44 000 työnhakijaa, joista työttömänä on lähes 18 000 ja lomautettuna runsaat 3 400. Lomautettuja on hieman elokuun tilastolukemaa enemmän. Tilanne elää viikoittain ja tämän viikon alussa suunta oli jälleen laskeva.

SOE Busproduction Finland Oy:n ilmoitus tuotannon lopettamisesta Lahdessa tulee synkistämään alueen työttömyystilannetta. Työttömäksi on jäämässä vähintään 260 työntekijää.

-Tuotannon lopetus on vakava isku alueen kehityksen kannalta ja nyt alueen toimijoiden on hyvä yhdessä löytää pikaisesti tukitoimia tilanteesta selviämiseksi, Hämeen TE-toimiston johtaja Eija Mannisenmäki toteaa. Työttömiksi jäävistä osan uskotaan työllistyvän alueen muihin työpaikkoihin tai löytävän itsensä erilaisista koulutuksista. Mutta jättäähän bussikorituotannon päättyminen alueelle ison aukon teollisuuteen, jolla saattaa olla seurannaisvaikutuksia muun muassa alihankintaketjuihin, Eija Mannisenmäki jatkaa.

Syyskuun työllisyyskatsaus julkaistaan 20.10.

 

Lisätiedot: Hämeen TE-toimisto

Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795
Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159
Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi

 

HUOM: Sovelluspäivityksen vuoksi elokuun 2020 työllisyyskatsaus ei päivity valtakunnallisessa tietokannassa temtyollisyyskatsaus.fi. Tiedot saatavilla ke 23.9.