Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Lähes kolmannekselle Etelä-Savon yrityksistä myönnetty koronatukea (Etelä-Savo)

Yrityksille on eri reittejä pitkin myönnetty Etelä-Savoon koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista selviytymiseen yhteensä noin 34,5 miljoonaa euroa avustuksia. Jopa kolmannes maakunnan kaikista yrityksistä ja yrittäjistä on saanut tukea. Avustusten maksatukset jatkuvat edelleen.

Rahamäärä on sinänsä merkittävä, mutta ei varmasti riitä kompensoimaan yritysten kärsimiä liikevaihdon menetyksiä ja tappioita. Juuri nyt uusia tukimuotoja ei ole tiedossa, vaikka koronapandemia ei ole vielä ohi. Samoin pandemian kokonaisvaltaiset vaikutukset lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä elinkeinoelämälle ja työpaikkoihin ovat hämärän peitossa ja monelta osin valitettavasti vasta tulossa.

Tukien haku- ja myöntötilanne Etelä-Savossa

Business Finlandin ja ELY-keskusten välittämien tukien hakeminen päättyi 8.6., koska muita, niitä osittain korvaavia tukimuotoja otettiin käyttöön. Nyt syyskuun alkupuolella eri tukien myöntämisen kokonaisuus alkaa hahmottua. Tukien vaikuttavuus selviää vasta paljon myöhemmin.

Yhteenveto eri tukimuotojen tilanteesta Etelä-Savossa:

ELY-keskukselle tuli kaikkiaan 1018 hakemusta 7.4.–8.6. Etelä-Savossa. Ne on nyt käytännössä kaikki käsitelty: myönteisiä päätöksiä tehtiin 764 kpl, kielteisiä 229 ja hakijat peruivat 24 hakemusta. Yksi on vielä ratkaisematta. Myönteisiin päätöksiin sidottiin rahaa yhteensä 10,0 miljoonaa €. Monet kehittämishankkeet ovat vielä käynnissä ja päättyvät vasta ensi vuoden puolella.

Business Finland on myöntänyt Etelä-Savoon 381 hankkeeseen yhteensä 19,2 miljoonaa € korona-ajan poikkeusrahoitusta.

Maa- ja metsätalousministeriön maaseutuyritysten koronatukiin on tullut ELY-keskukseen yhteen-sä 76 hakemusta, joista 66:lle on tehty myönteinen päätös, yhteensä 0,6 miljoonaa €.  Hylätty on 9. Tätä tukea voi hakea vuoden loppuun asti.

Kuntien kautta välitettävää yksinyrittäjille suunnattua tukea on myönnetty noin 1000:lle yritykselle, yhteensä 2,0 miljoonaa €.

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) majoitus- ja ravintolasektorin MaRa-tukea on useaa alalajia. Määrällisesti merkittävin on ns. joukkomaksatukseen perustuva tuki, jota ao. toimialojen yritysten ei tarvitse erikseen hakea. Tätä tukimuotoa Etelä-Savossa on saanut lähes 200 yritystä, yhteensä noin 1,1 miljoonaa €. Toimialan yritykset ovat voineet lisäksi hakea hyvitystä toiminnan rajoittamisesta sekä uudelleen työllistämiseen. Ensin mainitun hakuaika päättyi elokuun lopussa, jälkimmäistä voi hakea lokakuun loppuun. Näitä on Etelä-Savossa haettu yhteensä vajaat 50 kappaletta, joista on käsitelty noin puolet. Myönteisiä päätöksiä on hieman vaille 20 ja rahaa näihin on ohjattu noin 60 000 €.

Valtiokonttorin yleistä kustannustukea Etelä-Savossa on myönnetty toistaiseksi 64 yritykselle, yhteensä 1,5 miljoonaa €. Hylättyjä on noin 180 ja käsittelyssä kymmenkunta. Tämän tukimuodon haku sulkeutui elokuun lopussa.

Finnveralla on myös yrityksille suunnattuja rahoitustuotteita, etenkin lainoja ja takauksia, joiden määrää on nostettu ja ehtoja helpotettu pandemian takia yritysten rahoitusvaikeuksien lievittämiseksi. Suoria avustuksia yrityksille Finnvera ei myönnä.

Lisäksi yrittäjä on voinut hakea TE-toimistosta työttömyysturva-avustusta, joka myönnetään siis henkilölle eikä yritykselle. Tätä tukea on saanut kaikkiaan noin 1000 henkilöä Etelä-Savossa.

Käytössä useita tukirahoituskanavia

Koronapandemia alkoi voimistua Suomessa ja Etelä-Savossa noin puoli vuotta sitten ja siihen liittyviä kansalaisten ja yritysten toimia rajoitettiin voimakkaasti maaliskuun lopulla. Rajoitusten käyttöönoton jälkeen valtio alkoi nopeasti myöntää yrityksille avustuksia taloudellisten vaikeuksien lievittämiseksi ja toisaalta valmistautumiseen koronaviruksen poistumisen jälkeiseen markkinatilanteeseen.

Business Finland käynnisti koronarahoituksen ensimmäisenä ja ELY-keskukset seurasivat pian perässä, hakemuksia ELY-keskukset alkoivat vastaanottaa 7.4. Näiden jälkeen seurasivat lähikuukausina monet muut tukimuodot; majoitus- ja ravintolasektorille suunnattu ns. MaRa-tuki, kuntien kautta välitetty yksinyrittäjien tuki, yleinen kustannustuki rajatuille, pandemiarajoituksista kärsineiden toimialojen yrityksille sekä maa- ja metsätalousministeriön maaseudulla toimiville pienyrityksille ja tietyille alkutuotannon sektoreille suunnattu tuki. Lisäksi yrittäjille avattiin mahdollisuus saada työttömyysturva-avustusta.

Lisätietoja:
Johtaja Juha Pulliainen, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 162