Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Koronaviruksen vaikutus näkyy maaliskuun luvuissa - työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 4 000:lla helmikuusta (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla oli maaliskuun lopussa 23 800 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 4 800 (25,5 %) enemmän kuin vuosi sitten. Helmikuusta työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 4 000:lla. Työttömien työnhakijoiden huomattava lisäys selittyy lomautettujen määrän voimakkaalla kasvulla. Maaliskuun lopussa maakunnassa oli noin 5 000 lomautettua.

Lomautukset ovat kohdistuneet suhteellisesti enemmän naisiin kuin miehiin. Lomautettujen joukossa on kaiken ikäisiä; lomautukset eivät kohdistu vain tiettyihin ikäryhmiin. Lomautettujen määrä on noussut kaikilla aloilla ja eri ammattiryhmissä, mutta selkeästi eniten koronan aikaiset lomautukset ovat kohdistuneet kaupan, kuljetuksen ja ravitsemisen aloille. Rakennusaloilla lomautettuja on myös paljon, mutta heillä kausikierto ja vähentynyt rakentaminen kasvattivat lomautettujen määrää jo alkuvuodesta ennen koronakriisin puhkeamista. Seuduittain tarkasteltuna lomautettujen määrä on kasvanut suhteellisesti eniten Oulussa ja Koillismaalla.

Työpaikkoja oli edelleen runsaasti tarjolla. Maaliskuun aikana TE-toimistossa oli avoimia työpaikkoja lähes 10 100, mikä on hieman (-200) vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja tuli maaliskuussa avoimeksi 4 000, mikä on noin 500 paikkaa vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Työttömyysaste oli maaliskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla 12,8 %, vuosi sitten 10,2 %. Koko maan työttömyysaste oli 11,8 %. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Pohjois-Pohjanmaalla Reisjärven 7,6 %:n ja Taivalkosken 15,2 %:n välillä. Oulussa työttömiä työnhakijoita oli 13 800 ja työttömyysaste oli 14,1 %. Lumijokea ja Merijärveä lukuun ottamatta työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Pohjois-Pohjanmaan kunnissa viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Reisjärven ohella Limingassa ja Tyrnävällä (8,6 %), Lumijoella (8,7 %) ja Alavieskassa (8,8 %). Taivalkosken jälkeen korkeimmat työttömyysasteet olivat Oulussa (14,1 %), Vaalassa (13,8 %) ja Iissä (13,5 %).

Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä työnhakijoista miehiä oli 13 700 ja naisia 10 100. Vuoden aikana naisten työttömyys lisääntyi 32 % ja miesten työttömyys 21 %. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli 4700, mikä on sama määrä kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 3 950 (heistä alle 20-vuotiaita oli 800); nuorten työttömyys on lisääntynyt vuoden takaisesta 33 %. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7 200, mikä on 15 % enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömänä oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöitä (4 800), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä (4 600) sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmiin kuuluvia (4 300). Uusia avoimia työpaikkoja oli maaliskuussa määrällisesti eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöille (reilu 900), maa- ja metsätalouden työntekijöille (900) sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöille (600).

Maaliskuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 8 200 henkilöä, mikä on 1 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktivointiaste oli 25,5 %; se on noin 8 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Palveluittain eniten osallistujia oli koulutuksessa (4 000): omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 2 700 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 300 henkilöä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia oli 1 800 ja työllistettynä yksityiselle tai julkiselle sektorille oli yhteensä 1 650 henkilöä. Lisäksi työ-/koulutuskokeilussa, vuorotteluvapaasijaisina sekä työnhaku- ja uravalmennuksessa oli yhteensä 750 henkilöä.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
s-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi