Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Koronaviruksen vaikutuksesta lomautukset lisääntyivät edelleen huhtikuussa - työttömiä työnhakijoita noin 14 000 enemmän kuin vuosi sitten (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla oli huhtikuun lopussa 31 800 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 13 900 (77 %) enemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 8 100:lla, mikä selittyy pääosin lomautettujen (+6 100) määrän kasvulla. Huhtikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 11 100, joista miehiä oli 5 600 ja naisia 5 500. Miesten osalta lomautukset kohdistuivat eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöihin, prosessi- ja kuljetustyöntekijöihin sekä ilman ammattia oleviin työntekijöihin. Naisten kohdalla puolestaan lomautettuna oli selvästi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöitä, ilman ammattia olevia sekä asiantuntijatehtävissä työskenteleviä työntekijöitä.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Pohjois-Pohjanmaan kaikissa kunnissa viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Työttömyysaste oli huhtikuun lopussa koko maassa 16,5 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 17,1 %. Vuosi sitten Pohjois-Pohjanmaalla työttömyysaste oli 9,7 %. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Pohjois-Pohjanmaalla Reisjärven 9,6 %:n ja Kuusamon 19,5 %:n välillä. Oulussa työttömiä työnhakijoita oli noin 18 400 ja työttömyysaste (18,6 %) oli maakunnan korkeimpia. Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Reisjärven ohella Limingassa (12,0 %) ja
Pyhännällä (12,2 %). Kuusamon ja Oulun lisäksi korkeimmat työttömyysasteet olivat Taivalkoskella (18,6 %) ja Raahessa (18,3 %).

Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä työnhakijoista miehiä oli 17 200 ja naisia 14 600. Erityisesti naisten työttömyys oli lisääntynyt huomattavan paljon vuoden aikana. Työttömänä työnhakijana olevien naisten määrä oli noussut 7 100:lla, mikä on lähes kaksinkertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien miesten määrä oli lisääntynyt 6 750:llä (64 %) viime vuodesta. Myös nuorten työttömyys oli lisääntynyt voimakkaasti; alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 5 000, mikä on 76 % enemmän kuin vuosi sitten. Alle 20-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä (lähes 1 000) oli noussut 300:lla viime vuodesta. Myös yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä (9 400) oli kasvanut selvästi (60 %) viime vuodesta. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli 4 900, mikä on 7 % enemmän vuoden takaiseen verrattuna.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömänä oli eniten palvelu- ja myyntityöntekijöitä (6 800), ammatteihin luokittelemattomien ryhmiin kuuluvia (6 000, joista suurin osa oli ilman ammattia olevia tai joiden ammatti ei tiedossa) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöitä (5 400).

Huhtikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 7 600 henkilöä, mikä on 1 700 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Palveluittain eniten osallistujia oli koulutuksessa (3 900): omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 2 600 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 300 henkilöä. Työllistettynä yksityiselle tai julkiselle sektorille oli yhteensä 1 550 henkilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistujia oli 1 450. Lisäksi työ-/koulutuskokeilussa, vuorotteluvapaasijaisina sekä työnhaku- ja uravalmennuksessa oli yhteensä 700 henkilöä.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
s-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi