Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Koronaviruksen leviämisen ehkäisytoimet ovat kasvattaneet työttömyyttä entisestään (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) kunnissa huhtikuussa koronaviruspandemian johdosta. Tuoreen huhtikuun työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli huhtikuun lopussa yhteensä 13 725 työtöntä työnhakijaa. Se on 6 861 hakijaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi edellisestä kuukaudesta 4 407 henkilöllä. Huhtikuun lopussa oli kokoaikaisesti lomautettuja 5 872 henkilöä, mikä on 5 456 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maaliskuussa vastaava luku oli 2 014 henkilöä. Työttömyyden ja lomautusten voimakasta kasvua selittävät koronaviruksen leviämisen ehkäisytoimet, jotka vaikuttavat vahvasti alueen yrityksiin.

Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on kuitenkin edelleen manner-Suomen alhaisin (11,9 %). Koko maassa vastaava osuus on 16,5 prosenttia. Tiedot ilmenevät Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Työttömyys lisääntyi kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä

Huhtikuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 1 774, mikä on 831 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja 476 enemmän kuin viime kuussa. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 4 395 eli 2 630 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (32,0 % kaikista työttömistä työnhakijoista). Eniten lisäystä työttömien työnhakijoiden määrissä oli 35-39-vuotiaiden ikäryhmissä, 920 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 136,3 %).

Koronaviruksen leviämisen ehkäisytoimet ovat vaikuttaneet vahvasti varsinkin palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmään. Työttömien määrä kasvoi useimmissa ammattiryhmissä, mutta eniten työttömien määrä nousi palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä 1625 henkilöllä viime vuoteen verrattuna, ja palvelu- ja myyntityöntekijöitä oli huhtikuussa työttömänä 2 771 henkilöä.

Uusien avointen työpaikkojen määrä kääntyi laskuun. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan TE-toimistoon huhtikuun aikana 1 551, mikä on 497 vähemmän (24,3 %) kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Uusien avoimien työpaikkojen määrä vähentyi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (- 251).

Runsaasti verkkovalmennusta ja -koulutusta  tarjolla lomautetuille ja työttömille työnhakijoille

Pohjanmaan TE-toimisto tarjoaa erilaisia valmennuksia ja työvoimakoulutuksia, jotta työnhakijat voivat parantaa valmiuksiaan ja osaamistaan. Koronapandemian takia kaikki valmennukset ja suurin osa koulutuksista toteutetaan verkossa 31.7.2020 saakka. Lähiopiskelu voi alkaa 1.8.2020 ellei valtioneuvosto anna uusia ohjeita, mutta syksylläkin järjestämme koulutuksia ja valmennuksia myös verkossa.

Lue koko katsaus täältä

Briefly in English

www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx

Lisätietoja:

Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Mika Palosaari, puh. 0295 056 150
Pohjanmaan ELY-keskus, Työvoima ja osaaminen -yksikön päällikkö Hanna Auronen puh. 0295 028 539