Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Koronarajoitustoimista johtuva työttömyyden kasvu jatkui huhtikuussa (Lappi)

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseen liittyvät toimet katkaisivat työttömyyden alenemisen maaliskuussa. Työttömyyden voimakas kasvu jatkui huhtikuussa. Huhtikuun lopussa Lapissa oli 15 700 työtöntä. Työttömiä oli 3 860 (33 %) enemmän kuin maaliskuussa ja 6 660 (74 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömät työnhakijat Lapissa kuukausittain vuosina 2014-2020.

Lomautusten osuus työttömyyden lisääntymisestä voimistui huhtikuussa. Huhtikuun lopussa työttömistä 5 290 eli joka kolmas oli lomautettu. Lomautukset ovat kohdentuneet useille sellaisille aloille, mm. palvelu- ja myyntityö, joilla lomautukset eivät ole tyypillisiä.

Työttömiä oli huhtikuussa kaikissa Lapin seutukunnissa ja kunnissa enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden lisääntymisen voimakkuus vaihtelee heijastellen koronavirustilanteeseen liittyvien toimien vaikutuksia erityisesti matkailuun kytkeytyville toimialoille. Työttömyyden kasvu on ollut maltillisinta Pellossa, Ranualla, Tervolassa ja Ylitorniolla. Voimakkaimmin työttömyyden kasvu näkyy Kittilässä, Kolarissa ja Pelkosenniemellä. Kaupunkikunnista maltillisin työttömyyden kasvu on ollut Kemissä ja Kemijärvellä ja voimakkainta Rovaniemellä.

Kaikkiaan Lapissa oli huhtikuun lopussa 24 960 työnhakijaa. Kaikkien työnhakijoiden määrässä näkyvät myös työnhakijaksi ilmoittautuneet työttömyysturvan piiriin hakeutuneet yrittäjät. Huhtikuun aikana työnhaun aloitti 1 000 yrittäjää.

Työvoiman kysyntä hidastui edelleen huhtikuun aikana. Huhtikuussa Lapissa ilmoitettiin TE-toimistoon avoimeksi kuitenkin yli 1 070 työpaikkaa. Työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi eniten rakennustyöntekijöille ja rakentamisen avustaville työntekijöille, opettajille, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille, siivoojille ja myyntiedustajille.

Maaliskuun puolessa välistä alkaen TE-toimiston asiakasmäärä kasvoi poikkeuksellisen nopeasti ja työttömien määrä lähes kaksinkertaistui. TE-toimiston asiakastietojärjestelmästä saatavan tilannetiedon mukaan työttömyys lisääntyi vielä toukokuun ensimmäisen viikon aikana, mutta on sen jälkeen hitaasti laskenut. Viime viikon lopussa työttömiä oli noin 15 400.

"TE-toimistossa on kohdennettu henkilöstöresursseja siten, että asiakkaiden työnhaun käynnistyminen ja työttömyysturvaan liittyvien lausuntojen antaminen on tapahtunut mahdollisimman nopeasti. Nämä ruuhkat saatiin purettua toukokuun alkuun mennessä. TE-toimistolla on nyt tärkeä tehtävä tarjota palveluja asiakkaiden palvelutarpeiden pohjalta sekä ottaa käyttöön uusia palveluja" kertoo Lapin TE-toimiston palvelujohtaja Tero Hyttinen.

Lapin ELY-keskuksen huhtikuun 2020 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

 

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja, Tiina Keränen, 0295 039 636
Palvelujohtaja Tero Hyttinen, 0295 039 560

 

Seuraava työllisyyskatsaus (toukokuu 2020) julkaistaan 24.6.2020

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)