Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Kerttuanjärven säännöstelyn muutos- ja kunnostussuunnitelma on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)

Evijärvellä sijaitsevan Kerttuanjärven säännöstelyn muutos- ja kunnostussuunnitelma on valmistunut. Suunnitelman laati Sitowise Oy ja siinä tarkastellaan Kerttuanjärven nykytilaa, järven sisäistä ja ulkoista kuormitusta, mahdollisen säännöstelyn muutoksen vaikutusta, nykyisen säännöstelypadon korvaamista pohjapadolla sekä kunnostustoimenpiteitä järven tilan parantamiseksi. Kerttuanjärven rannanomistajille ja vettymisalueella oleville pellon omistajille lähetetään elokuun aikana kirje, jossa kysytään suostumusta säännöstelyn muutokselle.  Jos suostumuksia saadaan riittävästi, niin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus jättää asiaa koskevan lupahakemuksen aluehallintovirastolle.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Evijärven kunta tekivät vuonna 2018 Kerttuanjärven rannanomistajille kyselyn Kerttuanjärven sopivasta vedenpinnan tasosta. Kyselyyn vastanneista runsaat 80 % halusi säilyttää Kerttuanjärven keskivedenpinnan korkeuden aikaisempien vuosien tasolla eli noin 5 – 10 cm   nykyisen säännöstelyluvan mukaista tavoitetta ylempänä. Pitkään vallinneen järven keskivedenpinnan korkeuden säilyttäminen edellyttäisi Kerttuanjärven säännöstelyluvassa määritellyn ala- ja ylärajan nostamista 10 senttimetrillä.

Valmistunut suunnitelma on osa Kerttuanjärven suunnittelutoimikunnan tekemää selvitystyötä. Suunnittelutoimikunta perustettiin vuonna 2018 ja se koostuu ranta-asukkaista, mökkiläisistä, Evijärven kunnan ja ELY-keskuksen edustajista.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

Kerttuanjärven suunnittelutoimikunta:

  • Kerttuanjärven suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja Jari Lahti, puh. 040 867 3864