Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, maaliskuu 2020 (Kaakkois-Suomi)

Työttömien määrä kasvoi reilusti

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Kaakkois-Suomessa maaliskuun 2020 lopussa 25 prosentilla (+ 3 819 henkilöä) vuoden 2019 maaliskuuhun verrattuna. Nuorten työttömien määrä nousi 20 prosentin verran. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski vuoden takaiseen verrattuna 4 prosentin verran. Uusia avoimia työpaikkoja oli 18 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli maaliskuun lopussa 19 080 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 819 henkilöä (+ 25 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 10 883. Määrä kasvoi 1 643 henkilön (+ 18 %) verran edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna. Etelä-Karjalassa, jossa työttömiä oli 8 197 määrä kasvoi 2 176 henkilön (+ 36 %) verran.

Työttömistä työnhakijoista 19 prosenttia ovat lomautettuja

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 14 prosenttia. Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 3 678 eli 19 prosenttia kaikista työttömistä. Edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna lomautettuja oli 2 682 enemmän. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 697, mikä vastaa 9 prosentin osuutta kaikista kaakon työttömistä.

Työttömien määrä kasvoi kaikissa seutukunnissa ja kunnissa

Työttömien määrä kasvoi suhteellisesti eniten Imatran seutukunnassa (+ 37 %, + 763). Myös Lappeenrannassa kasvua oli paljon sekä suhteellisesti että määrällisesti (+ 36 %, + 1 413). Kotka-Haminan seudulla työttömien määrä nousi 21 prosentin ja 967 henkilön verran. Kouvolan seudulla työttömien määrä kasvoi seutukunnista vähiten eli 14 prosentin ja 676 henkilön verran.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa kaakkoissuomalaisissa kunnissa. Eniten työttömien määrä kasvoi Lappeenrannassa (+ 1 206 henkilöä). Korkein työttömyysaste maaliskuun tilastoissa oli Imatralla (17,3 %) ja matalin Taipalsaarella (10 %).

Nuoria työttömiä 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten, pitkäaikaistyöttömyys laski hieman

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa 20 prosenttia enemmän (+ 429) kuin vuotta aikaisemmin. Suhteellisesti eniten nuorten työttömyys kasvoi Lappeenrannan ja Imatran seuduilla, joilla molemmilla kasvua oli 35 prosenttia. Kouvolan ja Kotka-Haminan seuduilla kasvu oli maltillisempaa (Kouvolan seutu: + 10 % ja Kotka-Haminan seutu: + 12 %).

Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 7 456 henkilöä eli 18 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä laski vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa maaliskuun lopussa 3 590, mikä on 4 prosenttia (- 134 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seudulla ja vähiten Imatran seudulla. Pitkäaikaistyöttömyys väheni suhteellisesti eniten Kouvolan seudulla (- 10 %, - 122 henkilöä).

Työttömien määrä kasvoi lähes kaikilla koulutusasteilla, työttömyys kasvoi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä

Työttömyys kasvoi kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi alemmalla perusasteella ja tutkijakoulutusasteella. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä kasvoi 8 prosentin verran (+ 319 henkilöä). Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on 21 prosenttia Kaakkois-Suomen työttömistä.

Työttömyys kasvoi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Nousu oli suurta myös rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ja ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä. Työttömien määrä väheni hieman maanviljelijöiden, metsätyöntekijöiden ym. ammattiryhmässä.

Uusia avoimia työpaikkoja 18 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun aikana avoinna 2 042 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 18 prosenttia (- 456 kpl) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Imatran seudulla työpaikkojen määrä kuitenkin kasvoi (+ 36 %, + 73 kpl). Kouvolan ja Lappeenrannan seuduilla työpaikkojen määrä väheni reilusti (Kouvola: - 27 %, - 254 kpl, Lappeenranta: - 33 %, - 250 kpl). Kotka-Haminan seudulla työpaikkojen määrä laski maltillisemmin (- 4 %, - 25 kpl).

Uusista avoimista työpaikoista 83 prosenttia oli yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin avustaville puutarhatyöntekijöille, lähihoitajille, myyjille ja toimisto- ja laitossiivoojille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat

Maaliskuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 6 977 henkilöä (- 14 %). Aktivointiaste oli 27 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 26 000, mikä on noin 2 600 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli maaliskuun lopussa yhteensä 1 550 henkilöä. Määrä on noin 7 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä noin 66 prosenttia oli yksityisen sektorin, 32 prosenttia kuntien ja 2 prosenttia valtion töissä.

Lisätietoa: