Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, huhtikuu 2020 (Kaakkois-Suomi)

Työttömien määrä kasvoi reilusti

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Kaakkois-Suomessa huhtikuun 2020 lopussa 65 prosentilla (+ 9 336 henkilöä) vuoden 2019 huhtikuuhun verrattuna. Nuorten työttömien määrä nousi 61 prosentin verran. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 2 prosentin verran. Uusia avoimia työpaikkoja oli 45 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli huhtikuun lopussa 23 754 työtöntä työnhakijaa, mikä on 9 336 henkilöä (+65 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 13 342. Määrä kasvoi 4 641 henkilön (+53 %) verran edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna. Etelä-Karjalassa, jossa työttömiä oli 10 412, määrä kasvoi 4 695 henkilön (+ 82 %) verran.

Työttömyyden kasvua selittää koronaepidemian leviämisen hidastamiseksi asetetuista rajoituksista alkanut lomautettujen määrän suuri kasvu. Kaakkois-Suomessa oli huhtikuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja yhteensä 7 454, mikä on 6 711 henkilöä (+903 %) enemmän kuin vuosi sitten. Verrattuna kuluvan vuoden helmikuuhun, jolloin rajoituksia ei vielä ollut, lomautettujen määrä kasvoi 6 123 henkilöllä (+460 %).

Työttömien määrä kasvoi kaikissa seutukunnissa ja kunnissa

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois-Suomessa 17,7 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi huhtikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa kaakkoissuomalaisissa seutukunnissa ja kunnissa. Etelä-Karjalassa työttömien määrä kasvoi suhteellisesti enemmän kuin Kymenlaaksossa. Kunnista eniten työttömien määrä kasvoi Lappeenrannassa (+ 2 869 henkilöä) ja Kouvolassa (+ 2 308 henkilöä). Korkein työttömyysaste oli Imatralla (21,2 %) ja matalin Pyhtäällä (12,8 %).

Nuoria työttömiä 61 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten - pitkäaikaistyöttömiä 2 prosenttia enemmän

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa 61 prosenttia enemmän (+ 1 192) kuin vuotta aikaisemmin. Suhteellisesti eniten nuorten työttömyys kasvoi Lappeenrannan (+84 % ja Imatran seuduilla (+71 %). Kouvolan (+50 %) ja Kotka-Haminan (+45 %) seuduilla työttömyys kasvoi maltillisemmin.

Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 8 992 henkilöä eli 50 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa huhtikuun lopussa 3 718, mikä on 2 prosenttia (+70 henkilöä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys väheni ainoastaan Kouvolan seutukunnassa (-51 henkilöä, -4 %). Lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seudulla ja vähiten Imatran seudulla.

Työttömien määrä kasvoi lähes kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa ammattiryhmissä

Työttömyys kasvoi kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi alimmalla perusasteella. Eniten kasvoi toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys (+ 75 %, + 5 704).

Työttömyys kasvoi kaikissa ammattiryhmissä, eniten palvelu- ja myyntityöntekijöillä. Nousu oli suurta myös rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ja ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä.

Uusia avoimia työpaikkoja 45 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun aikana avoinna 1 452 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 45 prosenttia (- 1 165 kpl) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Määrällisesti eniten työpaikkojen määrä laski vuoden takaiseen verrattuna Kouvolan seudulla (-399 kpl) ja vähiten Imatran seudulla (-131 kpl). Suhteellisesti eniten työpaikkoja väheni Imatran seudulla (-53 %) ja vähiten Kotka-Haminan seudulla (-42 %).

Uusista avoimista työpaikoista 70 prosenttia oli yrityksissä. Avoimien työpaikkojen määrä laski eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Pientä kasvua oli maanviljelijöiden, metsätyöntekijöiden ym. ammattiryhmässä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin toimisto- ja laitossiivoojille, avustaville puutarhatyöntekijöille ja lähihoitajille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat selvästi

Huhtikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 6 332 henkilöä (- 22 %). Aktivointiaste oli 21 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 30 000, mikä on noin 7 500 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli huhtikuun lopussa yhteensä 1 511 henkilöä. Määrä on noin 11 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä noin 67 prosenttia oli yksityisen sektorin, 31 prosenttia kuntien ja 2 prosenttia valtion töissä.

Lisätietoa: