Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennussuunnitelman laatiminen käynnissä Riihimäen ja Hikiän välille

Rakennussuunnitelma valaistun jalankulku- ja pyöräilyväylän lisäämiseksi maantielle 2879 Mäenpäänkujan ja Karhinkulman välille laaditaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan kanssa. Kevyen liikenteen väylän pituus on 4,8 km. Suunnitelma pohjautuu vuonna 2010 laadittuun tiesuunnitelmaan, jota on muutettu ja täydennetty vuosina 2018 ja 2019.

Hanke parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta

Suunnitteluvälillä maantien pientereet ovat nykyisellään kapeat, eivätkä mahdollista liikkumista pientareen päällystetyllä osuudella. Liikennemäärä Riihimäen päässä Korpelantien liittymään asti on noin 3200 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Korpelantien liittymästä Hausjärven suuntaan noin 1700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus liikenteestä on 2-3 %.

Parantamistoimenpiteen ansiosta Riihimäen keskustan ja Hikiän välille saadaan jatkuva, yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta ja helpottaa alueen liikennöintiä. Hankkeen toivotaan edistävän sekä työmatkapyöräilyä että alueella asuvien liikuntaharrastuksia.

 

Riihimäen ja Hikiän välinen kevyen liikenteen väylä erotetaan ajoradasta viherkaistalla ja valaistaan

Rakennussuunnitelma käsittää maantien parantamisen varustamalla tie uudella jalankulku- ja pyöräilyväylällä nykyisten, olemassa olevien väylien välille maantien pohjoispuolella. Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä tulee pääosin ajoradasta irrallaan olevana, viherkaistalla erotettuna väylänä. Muutamassa ahtaassa kohdassa väylä toteutetaan reunakivellä korotettuna väylänä. Päällysteen leveys väylällä on 3 metriä. Lisäksi väylällä on 25 cm:n sorapäällysteiset tukipientereet.

Karhinkaarre liittymän yhteyteen toteutetaan uudet linja-autopysäkit.

Koko suunnitteluväli valaistaan turvallisuuden ja liikkumismukavuuden lisäämiseksi.

Hankkeen vaikutukset

Valaistun jalankulku- pyöräilyväylän vaikutukset ovat mm. seuraavat:

  • Liikenneturvallisuus paranee, kun kevyt liikenne on erillään moottoriajoneuvoliikenteestä. Erottelun ja valaistuksen ansiosta myös koettu turvallisuus paranee
  • Maisemakuva muuttuu uuden väylän ja valaistuksen takia
  • Väylä parantaa työmatkapyöräilyn ja liikuntaharrastuksen olosuhteita välillä Hyvinkää - Riihimäki - Oitti
  • Hanke edistää kestävää liikkumista

 

Suunnitelma valmistuu syyskuussa 2020, minkä jälkeen rakentaminen voi kilpailutuksen jälkeen alkaa

Suunnitelman laatiminen on aloitettu keväällä 2020 ja tavoitteena on, että se valmistuu syyskuussa 2020. 

Kohteen tiesuunnitelma on parhaillaan tarkastuskierroksella, jonka jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee tiesuunnitelmaa koskevan hyväksymispäätöksen.

Rakentamiskohde kilpailutetaan ja tavoitteena on aloittaa rakentaminen loppuvuodesta 2020. Urakka valmistuu kesän 2021 aikana.

Riihimäki Hikiä kevyen liikenteen väylä: kuva aukenee isommaksi pdf:ksi klikattaessa.

Lisätietoja

Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Mervi Varis, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 021 360

Paavo Vuori, Hausjärven kunta, puh. 040 330 6810

Maria Vasko, Riihimäen kaupunki, puh. 040 860 9882