Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Helmi-elinympäristöohjelmassa kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden lintuvesien linnustoa ja kunnostetaan kohteita (Pohjois-Pohjanmaa)

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja sekä tehdään toimenpiteitä ranta- ja vesiluonnon tilan parantamiseksi. Helmi-elinympäristöohjelman kohteet sisältyvät suurimmaksi osaksi Natura 2000 -verkostoon.

Lintuvesien tila Suomessa on yleisesti heikentynyt viime vuosikymmenien aikana. Sen seurauksena puolet lintuvesille ominaisista vesilinnuista on nyt uhanalaisia. Lintuvesien kunnostaminen ja hoitaminen on välttämätöntä heikentymisen pysäyttämiseksi ja lintukantojen vahvistamiseksi. Helmi-ohjelman ensisijainen tavoite on turvata luonnon monimuotoisuutta aktiivisilla toimenpiteillä. Lintuvesillä keinovalikoima sisältää vesistökunnostuksia, niitty- ja luhtarantojen kunnostusta ja jatkuvaa hoitoa esimerkiksi laiduntamalla tai niittämällä sekä lintusaarten raivauksia ja linnustolle haitallisten vieraslajien, supikoiran ja minkin poistoa.

Pohjois-Pohjanmaalla painottuvat niitty- ja luhtarantojen kunnostukset ja jatkuvan hoidon järjestäminen kunnostetuille kohteilla. Ruovikoituneiden niittyrantojen kunnostuksella on saavutettu erinomaisia tuloksia viime vuosien aikana ja niiden rohkaisemina toimintaa on tarkoitus laajentaa. Yhteistyö maa- ja vesialueiden omistajien, maanviljelijöiden, metsästäjien ja muiden paikallisten tahojen kanssa tulee olemaan tiivistä toimenpiteiden suunnittelusta niiden toteutukseen.

Lintuvesien hoito- ja kunnostustarpeiden arviointi ja toimenpiteiden suunnittelu pohjautuvat tarkkaan tietoon linnuston nykytilasta ja pitemmän aikavälin muutoksista. Pohjois-Pohjanmaalla tietopohja on vankka, sillä maakunnan lintuvesien pesimälinnustoa on seurattu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ja aiemmin ympäristökeskuksen toimesta 1990-luvulta lähtien. Lähtökohdat muutosten arvioimiseen ovat hyvät.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä Metsähallituksen Luontopalveluiden toimeksiannosta kartoitetaan tänä ja ensi vuonna huhtikuun ja lokakuun välisenä ajankohtana 39 lintuvesikohteen linnuston nykytila. Kartoitukset sisältävät kaikilla kohteilla pesimälinnuston ja poikueiden laskennan. Lisäksi useilla kohteilla selvitetään muutolla levähtäviä lintumääriä.

Pesimälinnusto kartoitetaan touko-kesäkuussa ja vesilintupoikueet kesä-heinäkuussa tehtävillä laskennoilla. Kartoituksissa kohteet kierretään joko kävellen tai veneellä kolme kertaa pesimäkauden aikana. Vesilintujen poikuelaskennoissa kohdetta tarkkaillaan useasta pisteestä niin, että koko alue tulee kattavasti havainnoiduksi. Poikuelaskenta tehdään kaksi kertaa poikaskauden aikana. Kohteet, joiden linnustoa selvitetään vuonna 2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella sekä kohteen vastuutaho:

 • Ahmasjärvi, Utajärvi, ELY-keskus
 • Aittojärvi, Pudasjärvi, ELY-keskus
 • Akionlahti, Oulu, ELY-keskus
 • Haapaveden lintuvedet ja suot, Haapavesi, ELY-keskus & Metsähallitus
 • Hiastinlahti, Ii, ELY-keskus
 • Jolosjärven eteläosa, Oulu, ELY-keskus
 • Kalajoen suisto, Kalajoki, ELY-keskus
 • Kempeleenlahden ranta, Oulu, ELY-keskus
 • Kitka, Kuusamo, ELY-keskus
 • Kivijärvi, Siikalatva, ELY-keskus
 • Kongasjärvi, Pudasjärvi, Metsähallitus
 • Kraaseli, Oulu, ELY-keskus
 • Krunnit, Ii, Metsähallitus
 • Lohvanjärvi ja Särkijärvi, Pyhäjärvi, ELY-keskus
 • Muojärvi, Kuusamo, ELY-keskus
 • Mursunjärvi - Lammasjärvi - Matilanjärvi - Lamminperä, Ii, ELY-keskus
 • Nurmesjärvi, Kärsämäki ja Pyhäjärvi, Metsähallitus
 • Olkijokisuu - Pattijoen pohjoishaara, Raahe, Metsähallitus
 • Oulujärven lintusaaret, Vaala ja Paltamo, Metsähallitus
 • Painuanlahti, Vaala, ELY-keskus
 • Parhalahti - Syölätinlahti ja Heinikarinlampi, Pyhäjoki, ELY-keskus
 • Pudasjärvi, Pudasjärvi, ELY-keskus
 • Raahen saaristo, Raahe, Metsähallitus
 • Rahjan saaristo, Kokkola ja Kalajoki, Metsähallitus
 • Rajalahti - Perilahti, Pyhäjoki, ELY-keskus
 • Siikajoen lintuvedet ja suot, Siikajoki, ELY-keskus
 • Siiponjoen suisto, Kalajoki, Metsähallitus
 • Sotkajärvi, Pudasjärvi, ELY-keskus
 • Säärenperä ja Karinkannanmatala, Siikajoki, Metsähallitus
 • Torankijärvi, Kuusamo, ELY-keskus
 • Vihas-Keihäslahti, Kalajoki, ELY-keskus

Lisätietoja:

Sami Timonen, puh. 0295 038361 (lintuvesikoordinaattori), [email protected], Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Jorma Pessa, puh. 0295 038398, [email protected], Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hannu Tikkanen, puh. 0400 162072, [email protected], Metsähallitus, Pohjanmaan-Kainuun Luontopalvelut

Hanketoimijoiden logot.