Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Eteläpohjalaiset yritykset ovat hyödyntäneet ELY-keskuksen koronarahoitusta kriisiajan ylittämiseksi (Etelä-Pohjanmaa)

Eteläpohjalaiset yritykset ovat hakeneet monilla eri toimialoilla ELY-keskuksen koronarahoitusta kriisiajan ylittämiseksi ja tulevaisuuden suunnittelemiseksi.  Koronarahoitushakemuksia on jätetty 29.4.2020 tilanteen mukaan Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 648 kpl, haetun avustuksen määrä on yhteensä 15,94 milj. euroa. Päätöksiä on tehty 201 kpl, joista myönteisiä 168 kpl, yhteensä 1,28 milj. euroa.  

Tehdyistä päätöksistä suurin osa 156 kpl on tilanneanalyysejä, joissa avustuksen maksimimäärä on enintään 10 000 euroa.  Tilanneanalyysi on tukimuoto, jonka avulla yritys voi selvittää ja suunnitella mm. toimintaansa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriössä ja sen jälkeen.

Kehittämistoimenpiteisiin on avustusta myönnetty 12 yritykselle, jossa avustuksen määrä on enintään 100 000 euro.  Käsittelyyn tulleiden kehittämistoimenpidehakemusten joukossa on ollut melko paljon esityksiä, joiden sisältö on vastannut paremmin tilanneanalyysiä, jotka on yhdessä hakijan kanssa ja suostumuksella muutettu tilanneanalyyseiksi. Kehittämistoimenpiteet voivat kohdistua liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Toimialoittain tarkasteltuna koronarahoitus on kohdistunut laajasti eri toimialoille. Toimialoista painottuu ravintola ja ravitsemustoiminta baarit mukaan lukien, päätösten osuus on noin 17%. Erilaisille vähittäis- ja tukkukaupoille myönnetty rahoitusosuus on yhteensä 16%. Kuljetustoiminta mukaan lukien taksiliikenteen osuus on reilu 4%.  Erilaisten palvelujen tuottamisen osuus kokonaisuudesta n. 40%.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Ylijohtaja Mika Soininen, 0295 027 403

ELY-keskusten koronarahoitusta saaneet yritykset ja toimialajakauma päivitetään ELY-keskuksen sivulle valtakunnallisesti (ely-keskus.fi)

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskusten-koronarahoituksen-jakautuminen

Valtakunnallinen ELY-keskuksen tiedote 29.4.2020

ELY-keskusten koronarahoituksen hakemusmäärät ja sekä haetut avustussummat kasvussa (ely-keskus.fi)