Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

ELY-keskusten koronatuet palvelevat useiden toimialojen yrityksiä

ELY-keskuksissa on tehty torstaihin 23.4.2020 klo 12.00 mennessä koronarahoituspäätöksiä yhteensä 3743 kappaletta 42 400 775 euron edestä jakautuen tilanneanalyyseihin 3077 kpl, 19 549 530 € ja kehittämishankkeisiin 666 kpl, 22 851 245 €. Hakemuksia on laajasti eri toimialoilta.

ELY-keskukset ovat viime viikkoina kouluttaneet henkilöstöään muista tehtävistä koronarahoituspäätösten tekoon. Töitä paiskitaan hakemusjonojen purkamiseksi nyt yli 100 asiantuntijan voimin käsittelyvauhdin ollessa tällä hetkellä noin 500 päätöstä päivässä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 3 viikkoa. Asiantuntijoiden lisäämisen myötä käsittelyvauhti paranee entisestään. Hakemusten ja tehtyjen päätösten määrää voi seurata ely-keskus.fi sivuilta.  Myös hakuprosessi on rakennettu sellaiseksi, että yrityksen olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa laatia hakemus. Esimerkiksi konsultin käyttämiselle hakemuksen laatimisessa ei pitäisi olla tarvetta. 

Rahoituksen tavoitteena on auttaa elinkelpoiset yritykset selviytymään koronakriisin haasteiden yli ja pelastaa samalla työpaikkoja. 

Käytössä on kahdenlaista avustusta. Tilanneanalyysillä yritys voi selvittää ja suunnitella mm. yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriössä ja sen jälkeen. Kehittämistoimenpiteet voivat liittyä liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta, mutta yritys pyrkii kehittämään toimintaansa ja vahvistamaan osaamistaan. Rahoituksen myöntäminen edellyttää myös, että yrityksellä on kannattavan toiminnan edellytykset. ELY-keskuksen rahoitus on ns. harkinnanvaraista tukea eli tuen edellytykset arvioidaan noudattaen voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Päätöksenteossa hyödynnetään laajoja viranomaisten yhteisiä rekistereitä, joiden kautta selvitetään yrityksen taloudelliset tiedot, maksuhäiriöt, verovelkatiedot, päällekkäiset tuet jne.  Hakemuksessa kysytään myös mm. yrityksen liikevaihto ja tulevien vuosien arvio. Mikäli asiakas ei olisi toimittanut päätöksenteon pohjaksi oikeaa tietoa, voidaan tuki normaaliin tapaan periä takaisin, muistuttaa Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Petri Knaapinen. 

Avustuksesta osa maksetaan ennakkona ja loppuosa sen jälkeen, kun yritys on tilanneanalyysin osalta toimittanut hankkeenloppuraportin ja kehittämistoimenpiteiden osalta kun toimittanut loppuraportin ja hankkeen kustannukset on hyväksytty.
 

Hakemuksia (tilanne 23.4.2020 klo 12:00)

maakunta tukityyppi kpl haettu tuki, euroa
Ahvenanmaa tilanneanalyysi 1 14 400
Etelä-Karjala kehittamistoimenpide 152 5 272 825
Etelä-Karjala tilanneanalyysi 241 2 689 728
Etelä-Pohjanmaa kehittamistoimenpide 219 9 682 376
Etelä-Pohjanmaa tilanneanalyysi 323 3 037 994
Etelä-Savo kehittamistoimenpide 220 9 809 188
Etelä-Savo tilanneanalyysi 293 2 653 773
Kainuu kehittamistoimenpide 70 2 781 404
Kainuu tilanneanalyysi 170 1 458 227
Kanta-Häme kehittamistoimenpide 238 10 922 796
Kanta-Häme tilanneanalyysi 264 5 831 655
Keski-Pohjanmaa kehittamistoimenpide 87 3 437 748
Keski-Pohjanmaa tilanneanalyysi 148 1 607 991
Keski-Suomi kehittamistoimenpide 354 13 796 966
Keski-Suomi tilanneanalyysi 519 4 842 998
Kymenlaakso kehittamistoimenpide 206 8 731 331
Kymenlaakso tilanneanalyysi 267 2 663 943
Lappi kehittamistoimenpide 338 15 332 050
Lappi tilanneanalyysi 392 4 295 743
Pirkanmaa kehittamistoimenpide 828 38 757 580
Pirkanmaa tilanneanalyysi 853 8 085 676
Pohjanmaa kehittamistoimenpide 185 8 924 185
Pohjanmaa tilanneanalyysi 263 2 866 846
Pohjois-Karjala kehittamistoimenpide 217 8 986 647
Pohjois-Karjala tilanneanalyysi 300 2 814 486
Pohjois-Pohjanmaa kehittamistoimenpide 498 23 516 840
Pohjois-Pohjanmaa tilanneanalyysi 736 7 667 477
Pohjois-Savo kehittamistoimenpide 345 15 704 896
Pohjois-Savo tilanneanalyysi 396 4 432 641
Päijät-Häme kehittamistoimenpide 275 12 100 142
Päijät-Häme tilanneanalyysi 296 2 967 759
Satakunta kehittamistoimenpide 252 11 278 148
Satakunta tilanneanalyysi 353 3 497 021
Uusimaa kehittamistoimenpide 3 191 153 937 697
Uusimaa tilanneanalyysi 3 081 34 963 980
Varsinais-Suomi kehittamistoimenpide 720 33 658 648
Varsinais-Suomi tilanneanalyysi 852 8 703 847
  yhteensä 18 143 491 727 652

 

Ely-keskusten myöntämät tuet on suunnattu yhdestä viiteen henkilöä työllistäville pienyrityksille, jotka kärsivät koronaviruspandemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:

  • joissa työskentelee hakemuksen jättämishetkellä enintään viisi henkilöä (sisältäen yrittäjän/yrittäjät). Tästä pääsäännöstä poiketen voidaan yrityksen koon tarkastelussa ottaa huomioon myös esimerkiksi yrityksen lomautettujen työntekijöiden määrä. Yksinyrittäjät eivät kuitenkaan kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin.
  • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
  • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
  • kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille
  • lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti (ei ylärajaa työntekijöiden määrällä)​.

Lisätietoja
ELY-keskus, ylijohtaja Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi)

Lue lisää: