Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

ELY-keskusten koronarahoituksen hakemusmäärät ja sekä haetut avustussummat kasvussa 

Hakemuksia ELY-keskuksiin on saapunut 29.4. klo 12:00 mennessä yhteensä lähes 21 600 kpl, joissa haetun avustuksen määrä on yhteensä n. 603,4 milj. euroa. Saapuneista hakemuksista on käsitelty n. 32 %. Toimialoittain hakemuksia on saapunut eniten kaupan alan ja ravitsemusalan pieniltä yrityksiltä. 

Koronarahoituspäätöksiä on tehty tiistaihin 28.4.2020 mennessä yhteensä 6 885 kpl, joista myönteisiä päätöksiä 5252 kpl yhteensä 60,8 milj. euroa. Eniten avustuksia on euromääräisesti myönnetty kaupan alalle (18,88 %), liike-elämän palveluihin (16,82 %), teollisuuteen (13,33 %), ravitsemus ja majoitustoimintaan (13,16 %), sekä kuljetusalalle (8,36 %).

Tehdyistä päätöksistä suurin osa eli 81 % on tilanneanalyysejä, joissa avustuksen maksimimäärä on enintään 10 000 euroa.  

Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Petri Knaapisen mukaan nyt käsittelyyn tulleiden kehittämistoimenpidehakemusten joukossa on melko paljon esityksiä, joiden sisältöön vastaisi paremmin tilanneanalyysi. ELY-keskukset ovat yhteydessä hakijaan ja muuttavat hakemuksen tilanneanalyysiksi hakijan suostumuksella.  

ELY-keskukset huolehtivat hakemuksen käsittelyn yhteydessä Business Finlandin kanssa yhteisen asiakasrekisterinsä kautta myös sen, ettei käsittelyssä tule päällekkäisyyksiä. Hakemusten ristiintarkastelun perusteella on havaittu, että alkuvaiheessa hakemuksia on saapunut jossain määrin samaan tarkoitukseen molemmille tahoille. Koska ELY-keskusten ja Business Finlandin tukea ei voida myöntää samalle yritykselle samaan tarkoitukseen, tullaan päällekkäisyydet poistamaan siten, että vain toinen rahoittaja käsittelee hakemuksen. 

Rahoitetut toimialat (tilanne 28.4.2020) 

Toimiala 

Kpl 

Eurolla 

Kaupanala

1027

11 481 064

Ravitsemus ja majoitus

862

8 002 968

Liike-elämän palvelut

739

10 229 940

Liikenne ja kuljetus

737

5 086 045

Teollisuus

509

8 108 152

Rakentaminen

330

3 869 580

Terveys- ja sosiaalipalvelut
(esim. kuntoutus- ja hoitopalvelut)

229

2 584 997

Kuluttajapalvelut
(esim. kampaamot ja kauneudenhoitopalvelut)

226

1 891 830

 

Informaatio ja viestintä
(mm. ohjelmistoala)

215

4 998 384

Kulttuuri-, urheilu- ja virkistyspalvelut

163

1 948 250

 

  

Toimialakohtaista rahoitustilannetta voi seurata jatkossa kaksi kertaa viikossa ely-keskus.fi verkkosivuilla päivittyvästä taulukosta (sivulle).

ELY-keskusten koronarahoitusneuvonnasta apuja tuen soveltuvuudesta, kriteereistä ja menettelytavoista 

ELY-keskuksen poikkeusrahoituksen puhelinneuvonnalle on edelleen kova kysyntä ja haun aukeamisen ajankohdan noin 1000 päiväkohtaisen puhelun jälkeen on tämän hetkinen keskiarvo edelleenkin noin 300 - 500 puhelua/päivä. Puhelinneuvonnan lisäksi yrityksille annetaan apuja sähköpostitse ja sen kautta palvellaan päivittäin liki 200 asiakasta.  

Neuvontapalveluja on saatavilla myös Yritys-Suomen sekä Talousapu puhelinpalveluissa ja myös niihin yhteydenottoja saapuu päivittäin yhteensä samaa kokoluokkaa kuin ELY-keskuksen puhelinneuvontaan.   

Lisätietoja 
ELY-keskus, ylijohtaja Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi

Lue lisää: