Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

ELY-keskus koronarahoitusta Kainuun yrityksille 3,5 miljoonaa euroa (Kainuu)

ELY-keskuksen koronarahoitusta myönnettiin kainuulaisille yrityksille lähes 3,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta oli haettavana 31.3. – 8.6.2020, jona aikana hakemuksia jätettiin Kainuussa yhteensä 421 kpl. Hakemusten käsittely on loppusuoralla ja tukien maksatus käynnissä.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan koronatuki oli tarkoitettu pienille, 1-5 henkilöä työllistäville, yrityksille. Tukea oli mahdollista hakea koronatilanteesta selviytymiseen. Rahoitusta sai hakea tilanneanalyysin tekemiseen ja/tai laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, joilla on yrityksen mahdollisuuksia parantava merkitys koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Kainuussa hakemuksista myönteisen päätöksen sai 80 %, kielteisen 15 % ja 3 % yrityksistä perui hakemuksensa.

ELY-keskuksen myöntämä pienyritysten koronatuki kohdistui Kainuussa etenkin palveluyrityksiin, mutta jakaantui useille eri toimialoille. Kainuussa tukea sai 307 yritystä, yhteensä 338 hankkeelle. Yksityiskohtaisempi lista myönnetyistä avustuksista 8.9.2020 asti löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskusten-koronarahoituksen-jakautuminen.

Kainuussa eniten myönteisiä päätöksiä saaneet toimialat (TOP-5):

  • Vähittäiskauppa
  • Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
  • Ravitsemustoiminta
  • Majoitus
  • Muut henkilökohtaiset palvelut       

Yritykset ovat antaneet myönteistä palautetta koronatuesta. Kesällä suoritetussa palautekyselyssä yritykset arvioivat, että ne pystyivät tukien avulla uudistamaan liiketoimintaansa. Yritysten mukaan kehitystoimenpiteet vähensivät lomautusten ja irtisanomisten määrää. Kyselyssä kävi myös ilmi, että yritystoiminnan lopettamisilta vältyttiin.

"On hienoa, että kainuulaiset yritykset tarttuivat tähän mahdollisuuteen ja hakivat aktiivisesti koronatukea. Kyselyn perusteella oli selkeästi havaittavissa, että yritysten koronatuella on ollut vaikutusta yritysten selviytymiseen koronan aiheuttamissa ongelmissa. Yritykset ovat pystyneet kehittämään mm. sähköistä liiketoimintaa ja synnyttäneet uusia palveluja ja tuotteita avustuksen turvin", kertoo ylijohtaja Jaana Korhonen Kainuun ELY-keskuksesta.

Koronatilanteessa myös yritysten kehittämispalveluille on ollut kysyntää. "Koronatilanne toi esille vahvasti tarpeen yritysten liiketoimintaosaamisen parantamiseksi ja tätä työtä tulee jatkaa edelleen, samoin kuin laajemminkin yritysten osaamisen kehittämistä", korostaa yksikön päällikkö Eija Virtasalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

"Haluamme kannustaa alueen yrityksiä nyt ja jatkossa tekemään kasvuinvestointeja", jatkaa Virtasalo. Yritysten kehittämisavustusten haku on auki normaalisti. Virtasalo toivoo, että yritykset ovat yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin ennen hakemuksen lähettämistä.

Koronarahoitusten maksatusvaihe tulee jatkumaan ELY-keskuksessa vielä kuukausia. Koronarahoituksen osalta yrityksen tulee muistaa tehdä myös loppumaksatushakemus.

Tukea maaseudun, alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille sekä ravintoloille

Pienyritysten lisäksi ELY-keskus myöntää väliaikaista koronatukea maaseudun, alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille. Kainuussa tukea maaseutuyrityksille ja alkutuotantoon on myönnetty yhteensä noin 76 000 euroa yhdeksälle yritykselle. Kalatalouden väliaikaista tukea on myönnetty noin 56 000 euroa niin ikään yhdeksälle yritykselle. Nämä molemmat tuet ovat edelleen haettavissa ELY-keskuksesta. Ravintoloille suunnattu tuki uudelleentyöllistämiseen on haettavissa KEHA-keskuksesta lokakuun loppuun asti.
 

Lisätietoja:

Ylijohtaja Jaana Korhonen, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 560, jaana.korhonen(at)ely-keskus.fi
Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 037 150, eija.virtasalo(at)ely-keskus.fi