Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

ELY-keskuksen koronatukea noin 12 miljoonaa pirkanmaalaisille yrityksille - pienyritysten haku päättynyt, maaseudun, kalatalouden ja ravintoloiden tuki jatkuu

ELY-keskuksen pienyrityksille suunnatun koronarahoituksen haku päättyi maanantaina 8.6. Määräaikaan mennessä pirkanmaalaisilta yrityksiltä tuli yhteensä 2959 hakemusta. Ne kaikki käsitellään koronarahoituksen ehtojen mukaisesti, vaikka uusia hakemuksia ei ole enää mahdollista lähettää. Sen sijaan maatalouden ja kalatalouden tuet ovat edelleen haettavissa, samoin ravintoloiden tuet ja hyvitykset.

Pirkanmaalla tähän mennessä päätöksen on hakemukseensa saanut 1323 pienyritystä. Tukea on myönnetty yhteensä 11,6 miljoonaa euroa. Myönnetty tuki on tähän mennessä jakaantunut useille eri toimialoille. Päätösmäärien perusteella eniten tukea on myönnetty:

  1. tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja -pyörien korjaus, päätöksiä 180 kpl
  2. kuljetus ja varastointi, 148 kpl
  3. majoitus- ja ravitsemistoiminta, 144 kpl
  4. teollisuus, 104 kpl
  5. ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, 91 kpl

Yksityiskohtaisempi lista ELY-koronarahoitusta saaneista yrityksistä löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskusten-koronarahoituksen-jakautuminen

Hakemusten käsittely jatkuu

Kaikki määräaikaan mennessä tulleet hakemukset käsitellään koronarahoituksen ehtojen mukaisesti. Pirkanmaan ELY-keskuksen vs. johtaja Riikka Joutsensaari sanoo, että hakemuksia on varauduttu käsittelemään koko kesän ajan. Työtä tehdään kaikissa 15 ELY-keskuksessa ja käsittelyyn on myös kevään aikana koulutettu lisää henkilöstöä.

Myös ELY-keskuksen koronarahoitusta varten keväällä perustettu neuvonta auttaa vielä kesän ajan yrittäjiä rahoitusasioissa. Neuvonnasta saa tietoja muun muassa maaseudun ja kalatalouden tuista sekä ravintoloiden väliaikaisista tuista ja hyvityksistä.

ELY-keskukset tukevat yritysten kehittämishankkeita jatkossakin

Vaikka ELY-keskuksen koronarahoituksen haku on nyt päättynyt, yrityksillä on yhä edelleen mahdollisuus hakea ELY-keskuksen rahoitusta normaalin toimintansa kehittämiseen.

  • Jo ennen koronakriisiäkin olemme tukeneet pirkanmaalaisten yritysten kehittämistä vuosittain noin 10 miljoonalla eurolla. Tähän on sisältynyt yritysten kehittämisavustusten lisäksi maaseudun yritystuet, uusien työntekijöiden rekrytointikoulutukset, nykyisen henkilöstön koulutuksen sekä työvoiman muuntokoulutuksen, kertoo Riikka Joutsensaari.

Pirkanmaalla yrityksen kehittämisavustusta suunnataan normaalisti etenkin kansainvälistymiseen, kestävän kehityksen edistämiseen, bio- ja kiertotalouteen, vähähiilisyyttä sekä digitaalisia ja älykkäitä palveluita ja toimintatapoja edistäviin hankkeisiin.

Jatkossa koronaviruksen vaikutuksista kärsivät yritykset voivat saada uutta kustannustukea Valtiokonttorista. Tuki ei ole vielä haettavissa, sillä lakia valmistellaan parhaillaan.

Maaseudun ja kalatalouden tuet ovat edelleen haettavissa

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille myönnetään väliaikaista kriisitukea. Tämä haku jatkuu edelleen, vaikka ELY-keskusten pienyritysten koronarahoituksen haku on päättynyt.

Pirkanmaalla viime viikon aikana 31 maaseutuyritystä on hakenut rahoitusta ja päätöksiä on tehty 24 kappaletta, tukea on myönnetty 158 206 euroa. Kalatalouden tukia on tähän mennessä hakenut 5 pirkanmaalaista yritystä. Lisätietoa muesta ELY-keskuksen verkkosivuilla: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysten-alkutuotannon-ja-kalatalouden-koronatuki

Ravintoloiden tuki on haettavissa

Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Tuen ja hyvityksen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Tarkemmat tiedot ja ohjeet löytyvät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksesta antavat

  • koronarahoituksesta vs. vastuualuejohtaja Riikka Joutsensaari, puhelin 0295 036 053
  • maaseudun tuista yritysasiantuntija Petri Tallila, puhelin 0295 036 105 ja rahoitusasiantuntija Mikko Teivaala, puhelin 0295 036 108
  • kalatalouden tuista johtava kalatalousasiantuntija Jorma Kirjavainen, puhelin 02950 25059