Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

ELY-keskuksen koronarahoitusta Pohjois-Pohjanmaan yrityksille reilut 21 miljoonaa euroa (Pohjois-Pohjanmaa)

ELY-keskusten koronarahoitus yrityksille oli haettavana 31.3. – 8.6.2020, jona aikana hakemuksia jätettiin Pohjois-Pohjanmaalla 2281 kpl. Hakemusten käsittely on loppusuoralla ja tukien maksatus käynnissä. Yritysten palaute koronatukien myönnöstä on ollut positiivista. Palautekyselyssä yritykset ovat itse arvioineet pystyneensä uudistamaan tukien avulla liiketoimintaansa ja myös välttämään lomautuksia ja irtisanomisia. ELY-keskuksen normaalit yrityspalvelut ja rahoitukset ovat haettavissa edelleen. 

Pienten, 1-5 henkilöä työllistävien yritysten oli mahdollista hakea keväällä ELY-keskuksesta poikkeusrahoitusta koronatilanteesta selviytymiseen. Hakuaika päättyi 8.6. ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle tulleet 2281 hakemusta on nyt käsitelty muutamaa kymmentä lukuun ottamatta. ELY-keskuksesta oli mahdollista hakea rahoitusta tilanneanalyysin tekemiseen, jolloin tavoitteena oli laatia kehittämissuunnitelma. Yrityksille myönnettiin myös kehittämisavustusta mm. tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, digitaalisten toimintamallien suunnitteluun, liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin sekä osaamisen vahvistamiseen. Pohjois-Pohjanmaalla rahoitusta on myönnetty 15.9. mennessä noin 21,2 miljoonaa euroa yhteensä 1707 yrityksille.

- Koronarahoituksen avulla yritykset ovat tehneet merkittäviä kehittämistoimia, joilla on suuri merkitys yritysten jatkon kannalta, sanoo johtaja Petri Keränen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

- Useiden yritysten hankkeissa kehitetään myös digitalisaation hyödyntämistä. Sen avulla voidaan löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehostaa toimintaa, joten yritysten kehittämishankkeissa soisi olevan enemmänkin digitalisaatiohankkeita, jatkaa Keränen.

Myös yritysten kehittämispalveluille on koronatilanteessa ollut suuri kysyntä. Ajalla 27.3. – 15.9. Pohjois-Pohjanmaalla 218 yritystä sai rahoitusta analyysi- tai konsultointipalveluiden ostoon.

- Koronatilanne toi vahvasti esille tarpeen yritysten liiketoimintaosaamisen parantamiseksi ja tätä työtä tulee jatkaa edelleen, samoin kuin laajemminkin yritysten osaamisen kehittämistä, korostaa yksikön päällikkö Eija Virtasalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 
 

Yritysten antama palaute koronarahoituksesta on ollut myönteistä. ELY-keskukset kysyivät keväällä koronarahoitusta saaneilta yrityksiltä millaisia vaikutuksia rahoituksella on ollut liiketoiminnan kehittämiseen. Pohjois-Pohjanmaalla yli 60 prosenttia vastanneista kertoi käynnistäneensä rahoituksen turvin kehittämistoimenpiteitä liiketoiminnan uudistamiseksi ja vahvistamiseksi. Vajaat 40 prosenttia kertoi välttyneensä työntekijöiden lomautukselta tai irtisanomiselta. Lähes 30 prosenttia kertoi välttyneensä yritystoiminnan lopettamiselta.

ELY-keskuksen myöntämä pienyritysten koronarahoitus kohdistui Pohjois-Pohjanmaalla etenkin palveluyrityksiin, mutta jakaantui useille eri toimialoille. 

Eniten myönteisiä päätöksiä saaneet toimialat Pohjois-Pohjanmaalla:  

  1. Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
  2. Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
  3. Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
  4. Ravitsemistoiminta
  5. Erikoistunut rakennustoiminta

Hakemuksista myönteisen päätöksen sai 75 %, kielteisen 19 % ja 4 % peruutti hakemuksensa.

Koronarahoitushankkeiden jälkiseuranta ja loppumaksatukset tulevat jatkumaan ELY-keskuksessa vielä pitkälle vuoden 2021 puolelle. Rahoitusta saaneiden yritysten tulee muistaa jättää loppumaksatushakemus sekä loppuraportti hankkeen tuloksista tukipäätöksessä määritetyn ajan kuluessa.  Tarvittavista jatkoajoista ja muutoksista hankkeissa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskukseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Pienyritysten lisäksi ELY-keskus on myöntänyt väliaikaista koronarahoitusta maaseudun, alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille. Nämä tuet ovat edelleen haettavissa ELY-keskuksesta. Ravintoloille suunnattu tuki uudelleentyöllistämiseen on haettavissa KEHA-keskuksesta lokakuun loppuun asti. Muita tukimuotoja yrityksille ovat olleet kuntien yksinyrittäjätuki, Business Finlandin tuet sekä Valtionkonttorin kustannustuki.  ELY-keskuksen yritysten kehittämisavustuksen haku on auki normaalisti. Yrityksen kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin ennen hakemuksen lähettämistä.  

Lisätietoja:  

Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0400 197 187
Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 550 4786
Yksikön päällikkö Marja-Liisa Kivilompolo (maksatus), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 044 436 8024