Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Vaahtovankosken kunnostustyöt aloitetaan Leppävirralla (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus purkaa Vaahtovankoskesta kalojen nousua estävän padon. Vaahtovankoski sijaitsee Leppävirran Näätänmaan kylässä, ja nykyinen pato estää kalojen nousua Suvasvedestä.

Vaahtovanjoen loppuosalla sijaitsevassa padossa on noin 1,4 metrin pudotus ja se muodostaa täydellisen nousuesteen Suvasveteen. Padosta puretaan kolme keskellä olevaa betonirakennetta, jolloin padon kohdalle saadaan 10,8 metriä leveä yhtenäinen vesialue. Muilta osin pato sivumuureineen jätetään paikoilleen. Työt alkavat tiistaina 20.11.2018 ja niiden arvioitu kesto on noin viikko.  

Purkutyön jälkeen padon yläpuolelle syntyy noin 100 m pitkä ja 10 m leveä uusi koskialue, joka kunnostetaan virtakutuisten kalojen lisääntymisympäristöksi muotoilemalla siihen kutualueita ja poikaskivikoita. Sillan yläpuolelle rakennetaan pohjapato yläpuolisten vedenpintojen säilyttämiseksi nykytasolla.

Vaahtovanjoessa on asiakirjojen mukaan alun perin vuonna 1828 Karjalan ja Savon Keisarillisen käskynhaltijan luvalla rakennettu saha ja sitä varten tehty patorakennelma. Koskessa on tämän jälkeen toiminut lisäksi mylly. Vanhasta vesilaitoksesta on jäljellä patorakennelma maatukineen sekä sahalaitoksen pohjarakenteita. Myllyrakennus on purettu.

Vaahtovanjoki yläpuolisine puroverkostoineen on virtaamaltaan suurin Suvasveteen laskeva virtavesi (keskivirtaama 1,2 m3/s). Hankkeen vesioikeudellisen luvan hakija on Suvasveden kalastusalue.

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus
Biologi Ilpo Käkelä, p. 0295 026 817, ilpo.kakela(at)ely-keskus.fi
Rakennusmestari Markku Hyttinen, p. 0295 026 794, markku.hyttinen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa