Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Työttömyys vähenee Pohjois-Pohjanmaalla edelleen (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla oli syyskuun lopussa 17 700 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut) ja maakunnan työttömyysaste oli 9,5 %. Työttömyyden alentuminen on jatkunut jo pidempään suotuisana – syyskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 3 900 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Elokuusta työttömien määrä on vähentynyt 800:lla. Työttömyys on laskenut tasaisesti eri puolilla maata. Suhteellisena vuosimuutoksena työttömyyden lasku on Pohjois-Pohjanmaalla edelleen maan kärkipäässä. Huolimatta hyvästä kehityksestä ovat erot maakunnan kuntien välillä edelleen suuret.  

Työttömyys on laskenut kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä Pohjois-Pohjanmaalla verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 2 900, mikä on 500 (-15 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli 5 300, mikä on 2 000 (-27 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömistä miehiä oli 3 100 ja naisia 2 200.  Lomautettuna oli syyskuun lopussa 450 henkilöä, mikä on 150 vähemmän kuin vuosi sitten.

Avoinna olevien työpaikkojen määrä kasvanut vuoden takaisesta

Työvoiman kysyntä on lisääntynyt talouden kasvaessa. Syyskuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 6 400 työpaikkaa, mikä on 600 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Myös uusia työpaikkoja oli hieman enemmän tarjolla: syyskuussa ilmoitettiin avoimeksi 3 300 uutta työpaikkaa, mikä on 100 enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia työpaikkoja oli syyskuussa eniten tarjolla rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille, palvelu- ja myyntityöntekijöille sekä muiden työntekijöiden ammattiryhmälle (mm. rakennusapulaisten ja siivoojien paikkoja). Myös asiantuntijoille sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöille tuli runsaasti uusia työpaikkoja avoimeksi syyskuussa.

Työnhakijoiden aktivointiaste edellisvuotta korkeampi

Syyskuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli Pohjois-Pohjanmaalla 9 300 henkilöä eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Aktivointiaste oli 34,3 %, mikä on 4,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli syyskuun lopussa naisia 4 800 ja miehiä 4 500. Eniten oli koulutuksiin osallistujia (4 500 henkilöä). Työllistettynä oli 1 900 ja kuntouttavassa työtoiminnassa oli myös 1 900 henkilöä. 

Työttömien määrä vuoden takaista alempi lähes kaikissa kunnissa

Syyskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli koko maassa 8,8 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 9,5 %. Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste laski 2,1 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta. Kunnittain alhaisimmat työttömyysasteet olivat Reisjärvellä (5,2, %),  Limingassa (5,5 %) ja Hailuodossa (6,0 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Vaalassa (12,2 %), Taivalkoskella (11,1 %) ja Oulussa (11,0 %). Työttömien määrä oli vähentynyt Pohjois-Pohjanmaalla kaikissa muissa kunnissa, paitsi Merijärvellä ja Pyhäjärvellä tilanne oli sama kuin vuosi sitten.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061, 050 390 2362
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Jussi Leponiemi, 0295 056 706
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi


Seuraava Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus ilmestyy tiistaina 20.11.2018

Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoa, joka perustuu TE-hallinnon rekisteritietoihin.


Alueellista tietoa