Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2018 - 2019 otetaan käyttöön koko maassa kuluvan viikon lopussa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella rajoitukset asetetaan Liikenneviraston ohjeen mukaisessa laajuudessa viimeistään 26.10.2018. Merkkien vaihto aloitetaan torstaina 25.10.2018.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin jää talviajan 100 km/h tieosuuksia 670 km

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 100 km/h nopeusrajoitus alenee 80 km/h:ssa 1 740 tiekilometrillä talvikauden ajaksi. Kainuun osuus tästä on 600 km. Maanteille jää talviajaksi 700 kilometriä 100 km/h nopeusrajoituksia. Kainuussa näitä teitä on 250 km.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on tulevalla talvikaudella yhteensä 180 km alennettua 70 km/h nopeusrajoitusta kapeilla ja suhteellisen paljon raskasta liikennettä välittävillä maanteillä, joilla on myös tienvarsiasutuksesta johtuvaa kevyttä liikennettä. Kainuun alueella näitä rajoituksia ei ole käytössä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksilla on selkeät vaikutukset mm. onnettomuuksien vähenemiseen

Tutkimusten mukaan talvirajoitusten alaisilla maanteillä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät, liikenteen melu ja päällysteen kuluminen vähentyvät samoin pakokaasupäästöt. Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

Alennettujen nopeusrajoitusten arvioidaan säästävän 15 % henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista ja 29 % kuolemista niillä teillä, joiden rajoituksia lasketaan. Vuosien 2010 - 2014 liikenne- ja onnettomuusmäärillä säästö tarkoittaa vuosittain noin 36 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa vältetään kahdeksan kuolemantapausta. Tulosten perusteella talviajan nopeusrajoituksia suositellaan käytettäväksi edelleen, jotta vakavien tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä ei kasvaisi. (Lähde: Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 61/2015).

Lisätietoja:

Liikennejärjestelmäpäällikkö Heino Heikkinen, p. 0295 038 241, [email protected]

 

 


Alueellista tietoa