Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Pohjois-Karjalan pk-yritykset investoivat vahvasti innovaatioihin, uuteen tuotantokapasiteettiin ja vientiin (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan pienet ja keskisuuret yritykset ovat osanneet tehokkaasti hyödyntää tällä EU-ohjelmakaudella (v. 2014-2020) rakenne- ja maaseuturahastojen rahoitusta ja muita palveluja oman kilpailukykynsä ja kasvun tukemiseen. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla ELY-keskus on myöntänyt yrityksille yhteensä lähes 12 miljoonaa euroa. Lisäksi kesäkuun lopussa käsittelyssä on 50 hakemusta, joissa haetaan yhteensä noin 10 miljoonan euron rahoitusta.

Yritysten kehittämisrahoituksella syntyy uutta liikevaihtoa, vientiä, työpaikkoja ja uusia yrityksiä   

Vuoden 2018 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ELY-keskuksen myöntämästä yritysten kehittämisrahoituksesta kohdentui Pohjois-Karjalaan noin 10 miljoonaa euroa. Tämä on noin kaksinkertainen määrä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Huima nousu selittyy yhden yrityksen suurella hankekoolla. Parhaillaan käsittelyssä on lisäksi 18 yrityshanketta, joissa haetaan reilua 8 miljoonaa euroa avustusta.  

Pohjois-Karjalassa vienti nousi viime vuonna ennätystasolle. Suurimmat vientialat olivat metsä- ja metalliteollisuus. Positiivisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös tämän vuoden aikana. Maakunnan teknologiateollisuuden aiempien vuosien korkea kehittämisinvestointien määrä ja liiketoiminnan voimakas kasvu vaikuttivat siihen, että vuoden 2018 alkupuolella Pohjois-Karjalassa yritykset hakivat rahoitusta samaa tahtia kuin vuonna 2017 eli noin 9 miljoonaa euroa.

Eniten tukea saaneet yritykset Pohjois-Karjalassa tammi-kesäkuussa 2018

GNF Lieksa Oy                            avustus 7 000 000 €
EC-Engineering                                            544 650 €
Plasthill Oy                                                   405 420 €
Cloudia Oy                                                    249 450 €
PLP Pääkkönen Oy                                       211 350 €

Yritysten kehittämispalveluiden avulla vauhtia yrityksen kehittämiseen ja kasvuun

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen pk-yrityksille tarjoamia matalan kynnyksen liiketoiminnan analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluja. Niiden avulla pk-yritys voi tehdä esimerkiksi pienimuotoisia selvityksiä innovaatiosetelin tapaan. Kehittämispalvelujen avulla tuetaan pk-yritysten kasvun, uudistumisen, kansainvälistymisen sekä työllistämisen ensiaskeleita.  

Pohjois-Karjalassa toteutettiin tämän vuoden alkupuoliskolla ELY-keskuksen rahoittamana 46 yrityskohtaista kehittämispalvelua. Näistä noin kolmannes johti laajempaan yrityksen kilpailukykyä parantavaan kehittämishankkeeseen, joita rahoitettiin eri lähteistä, mm. pankit, ELY-keskus, Business Finland sekä Finnvera.

Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki

TE-toimiston myöntämä starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon yritystoiminnan käynnistyksen alkuvaiheessa. Vuoden alusta kesäkuun loppuun maakunnassamme on myönnetty starttirahaa 82 yritystoimintaa käynnistävälle henkilölle. Se on vähemmän kuin edellisenä vuonna (94 kpl). Vuonna 2016 myönnettiin starttirahaa reilusti enemmän kuin 2017. Työmarkkinoiden kasvanut vetovoima näkyy vähentyneenä haluna oman yrityksen perustamiseen.

Maaseuturahaston yritystuen kysyntä vilkasta

Pohjois-Karjalassa myönnettiin avustusta maaseuturahastosta vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla 43 yritykselle yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Maakunnassa maaseuturahastossa on vireillä 29 hanketta, joihin haetaan 2,13 miljoonaa euroa avustusta, mistä Leader-rahoitusta oli 15 hankkeeseen myönnettynä yhteensä 201 405 euroa.

Maaseuturahastossa yrityksen perustamistuki ja innovatiivinen kokeilu ovat olleet erittäin kysyttyjä rahoitusmuotoja. Toimialoista suosituimpia ovat olleet elintarvike-, metalli-, mekaaninen puutuoteteollisuus ja matkailu. Myös joitakin digi-hankkeita on rahoitettu.

Eniten maaseuturahastosta rahoitusta saaneet yritykset  Pohjois-Karjalassa tammi-kesäkuussa 2018

Megrin matkailu Oy                                             avustus  176 645 €
Suomen Mobiilimurskaus  Oy                                           130 000 €
Pertti Lampén                                                                    110 000 €


Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 044 246 4670
Yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p. 0295 026 107
Ylijohtaja Ritva Saarelainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p. 0295 026 168
[email protected]
Palveluesimies Henri Kokko, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, p. 0295 043 016
[email protected]


Alueellista tietoa