Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Pirkanmaalla on vahvaa metsäbiotaloustoimintaa (Pirkanmaa)

Pirkanmaa on vahva metsätalousmaakunta ja se näkyy suoraan myös maaseuturahastosta rahoitettujen biotalouden kehittämistoimien määrässä. Useat käynnissä olevat hankkeet lisäävät metsäomistajien tietoutta metsänhoitoon liittyen, edistävät toimialan pienyritysten toimintamahdollisuuksia ja niiden verkostoitumista. Biotalouden kehittämistoimintaa ja yritysten investointeja on tuettu Pirkanmaalla maaseuturahaston välityksellä yli 2 milj. eurolla vuodesta 2016 alkaen. Metsäbiotalouden lisäksi maaseuturahastosta on mahdollista tukea myös maatalouteen, peltobiomassoihin ja yhteisöllisiin kehittämistoimiin liittyviä biotaloushankkeita.

Pirkanmaalla maaseutuohjelman toteutusalueeksi katsotaan koko maakunta pois lukien Tampereen, Kangasalan, Nokian ja Ylöjärven kaupunkien keskustaajamien alueet. Maatilayritykset ja elintarvikkeiden ensiasteen pienet ja keskisuuret jalostusyritykset kuuluvat ilman aluerajoitusta maaseuturahoituksen piiriin koko maakunnan alueella. Yksinomaan maaseutuyritysten investointeja ja perustamisavustuksia on myönnetty yli 12 miljoonaa euroa usealle eri toimialalle.

Esimerkkejä rahoitetuista kohteista:

Suomen metsäkeskus – Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla -kehittämishanke

Uudet biotalouden tehdasinvestoinnit Suomessa edellyttävät puunkorjuun voimakasta lisäämistä myös Pirkanmaalla. Pirkanmaan uusimman metsäohjelman mukaan maakunnan hakkuita voidaan lisätä miljoonalla kuutiolla. Kestävä lisääminen edellyttää kuitenkin panostusta mm. talousmetsien luonnonhoitoon ja vesiensuojeluun. Myös kaavoituksen ja metsien talouskäytön välisiä ristiriitoja pitää pyrkiä vähentämään ja kehittää vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Hankkeen tavoitteena on järjestää kolmen vuoden aikana yli 90 tilaisuutta ja tavoittaa niissä 1700 metsänomistajaa.
Monimuotoinen talousmetsien luonnonhoito, kaavoituksen kehittäminen ja metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen mahdollistavat Pirkanmaalla kestävän puuntuotannon.

Yhteyshenkilö:
Suomen metsäkeskus Jyri Pääkkönen, puh. 050 324 5445

Rahoittajan yhteystiedot:
Mervi Lehtonen, maaseudun kehittämisen asiantuntija, puh. 0295 036 064

Luonnonvarakeskus – Kuusen jalostusarvon parantaminen uuden teknologian ja informaation avulla -kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla pirkanmaalaisten kuusisahojen käyttämän kuusen jalostusarvoa voidaan merkittävästi parantaa verrattuna nykyiseen tasoon. Tämä saavutetaan mm. testaamalla rungon kuvatulkinnan toimivuutta kuusitukille tärkeiden laatuominaisuuksien ennustamiseen, kehittämällä menetelmä kuusitukkirunkojen tyvilenkouden ennustamiseksi sekä lenkouden aiheuttaman jalostusarvon menetyksen minimoimiseksi. Lisäksi kehitetään toimintamalli, jolla voidaan nykyistä paremmin erotella tuoreoksaiset sahatukit kuivaoksaisista sekä erottaa rungosta poikaoksat.

Yhteyshenkilö:
Luonnonvarakeskus Jori Uusitalo, puh. 0295 324 010

Rahoittajan yhteystiedot:
Mervi Lehtonen, maaseudun kehittämisen asiantuntija, puh. 0295 036 064

Vehkosuon komposti Oy – Jätevesilietekompostin ja lantakompostin jatkojalostus/varastokentän rakentaminen -yritystuki

Vehkosuon Komposti Oy on vuodesta 2001 valmistanut jätevesilietteistä lannoitteita maatalouteen sekä raaka-ainetta mullanvalmistukseen. Kompostin kysynnän kasvu erityisesti mullan valmistuksen sektorilla on aiheuttanut tarpeen kypsyttää kompostia kauemmin sekä sekoittaa kompostiin hiekkaa sekä muita tarvittavia mullan raaka-aineita asiakkaiden tarpeiden mukaan. Edellä mainituista syistä johtuen yhtiö on katsonut tarpeelliseksi rakentaa kompostikenttään laajennuksen kyseisiä toimintoja varten. Hanke antaa myös mahdollisuuden yhtiölle aloittaa oman mullan valmistuksen.

Yhteystiedot:
Vehkosuon komposti Oy Tuomas Bährend, puh. 050 094 3143

Rahoittajan yhteystiedot:
Petri Tallila, yritysasiantuntija, puh. 0295 036 105

Airia Oy – BioHAT demonstraatiolaitoksen lähtöarvojen selvitykset

Airia Oy on Mänttä-Vilppulassa toimiva energia- ja ympäristöalan yritys. Yritys on viime vuosien aikana keskittynyt BioHAT biopolttoaineella toimivan pienvoimalan kehittämiseen. Perustamistuen avulla on tarkoitus selvittää ja hankkia demonstraatiolaitoksen käynnistämiseen tarvittavat suunnitelmat ja laskelmat. Ilmaston muutoksen hillintä edellyttää pienen kokoluokan bio CHP-tuotantoa ja tähän tarkoitukseen kehityshankkeen lopputulemana syntyy pienen voimalaitoksen suunnitelmat.

Yhteystiedot:
Airia Oy, Reijo Alander, puh. 0400 646 344

Rahoittajan yhteystiedot:
Petri Tallila, yritysasiantuntija, puh. 0295 036 105
 

Maaseuturahaston haku on jatkuva, tukihakemukset ratkaistaan valintajaksoittain

  • Käynnissä olevat hanke- ja yritystukien valintajaksot päättyvät 31.10.2018.
  • Pirkanmaan ELY-keskus ilmoittaa 1.11.2018 alkavista valintajaksoista lokakuun 2018 aikana.  

Tutustu lisää Maaseuturahaston tukityyppeihin ja rahoitusmahdollisuuksiin Maaseutu.fi-sivuilla!

Lisätietoja: Anne Värilä, maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava, puh. 0295 036 048

 

 


Alueellista tietoa