Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Lahden Pirttiharjussa puhdistetaan vanhan teollisuustontin maaperä (Päijät-Häme)             

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahden Pirttiharjussa osoitteessa Koneharjunkatu 6 sijaitsevan entisen teollisuuskiinteistön maaperän puhdistamisesta. Kiinteistön rakennukset on purettu ja alueelle tullaan rakentamaan asuinrakennuksia. Alueen maaperä on pilaantunut pinnastaan raskasmetalleilla noin 200 neliömetrin alueella. Pilaantunutta maata on noin 200 kuutiometriä. Alueen puhdistaa Lahden kaupunki, joka omistaa kiinteistön.      

Pilaantunut maa-aines poistetaan, ettei siitä aiheudu haittaa alueen maankäytölle ja ympäristölle. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240    

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037         


Alueellista tietoa