Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat valittu Sitran sote-alan palveluntuottajien Kiihdyttämö-pilottialueiksi (Kaakkois-Suomi)

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja Sitra toteuttavat yhteistyössä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien kanssa sote-alan pk-palveluntuottajille suunnattuja kiihdyttämöitä syksyllä 2018 ja alkuvuodesta 2019. Kiihdyttämöjen avulla on tarkoitus pilotoida, kuinka sote-ja hyvinvointialan pk-yritysten ja palveluja tuottavien järjestöjen kilpailu- ja muutoskykyä voidaan kehittää vastaamaan toimialaa ravistelevia haasteita ja yhtäältä tarttua avautuviin mahdollisuuksiin. 
 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valittu Sitran sote-alan liiketoimintaosaamisen kehittämisen ja kasvun Kiihdyttämö-pilotin isännäksi Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntiin. 
 
Syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana toteutetaan kaksi pilottikiihdyttämöä, joissa valmennetaan yhteensä noin 20 sote-ja hyvinvointialan palveluntuottajaa (10 yritystä, järjestöä/ohjelma) 10 viikon mittaisen kiihdytysohjelman avulla. Saatujen oppien pohjalta kaikki maakunnat voivat jatkokehittää tarpeitaan vastaavia sote-ja hyvinvointialan palveluntuottajien kehittämistyökaluja. 

Avoin valtakunnallinen haku kiihdyttämöihin on käynnistynyt 28.9.2018 ja jatkuu 18.10.2018 klo 15 asti. Kaakkois-Suomen ELYn kiihdyttämö käynnistyy marraskuun puolivälissä.

Soteuttamo on vuorovaikutuksen ja kohtaamisten kiihdyttämö 

Soteuttamo on alun perin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen rakentamisen työkalupakki. Soteuttamon tavoitteena on osaltaan vauhdittaa entistä asiakaslähtöisempää, vaikuttavampaa ja monipuolisempaa palveluekosysteemiä tuomalla eri tyyppisiä toimijoita yhteen.

Nyt konsepti laajenee Sitran, työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden yhteistyökumppanien toimesta maakunnallisten tilaisuuksien sarjaksi. Kiertue pysähtyy Lappeenrantaan 6.11.2018 ja Kotkaan 7.11.2018. Tilaisuuksissa tavoitteena on verkottaa toimijoita – palveluntuottajia, terveysteknologia-alan yrityksiä, startupeja, kunnan edustajia, palvelumuotoilijoita tai vaikkapa virkamiehiä – yli toimialarajojen. Ehkä rohkaisemme alan ulkopuolisiakin tuomaan uusia ajatuksia ja hyppäämään sote-alan palveluiden kehittämisen maailmaan? 

Lisätietoja:

yksikön päällikkö Tea Munne, tea.munne(at)ely-keskus.fi

Sote-kiihdyttämö pk-yrityksille ja palveluja tuottaville järjestöille – haku on auki!

www.soteuttamo.fi


Alueellista tietoa