Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Karkkilan, Raaseporin, Hangon, Siuntion ja Inkoon pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset on tarkastettu (Uusimaa)

Uudenmaan ELY-keskus on laittanut nähtäville Karkkilan, Raaseporin, Hangon, Siuntion ja Inkoon pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset. Nähtävillä olon aikana on mahdollisuus toimittaa pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin liittyvää lisätietoa ELY-keskukselle. Tietojen viimeinen toimituspäivä on 19.9.2018. Tarkemmat ohjeet tietojen toimittamiseen on kerrottu kuulutuksissa.

Lakimuutoksen myötä aiemmin käytössä olleet pohjavesialueluokat on korvattu uusilla luokilla. Luokka 1 on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue ja luokka 2 muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue.

Mukaan luokitukseen on tullut E-luokka, johon luokitellaan ne pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Näitä ekosysteemejä ovat esimerkiksi lähteet, lähdevaikutteiset suot ja lähdelammet, sekä muut pohjavedestä riippuvaiset luontotyypit. Jos 1- tai 2-luokkiin luokitellut pohjavesialueet samalla ylläpitävät edellä mainittua ekosysteemiä, niille lisätään merkintä E (1E tai 2E -luokka). Pohjavesialue voidaan luokitella pelkästään E-luokkaan silloin, kun pohjavesialue ei sovellu vedenhankintakäyttöön, mutta alue kuitenkin ylläpitää edellä kuvailtua ekosysteemiä.

Kuulutukset ovat nähtävillä aikavälillä 13.8.2018–14.9.2018 seuraavissa paikoissa:

  • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo, Opastinsilta 12 B 5 krs. 00520 Helsinki sekä ELY-keskuksen verkkosivuilla
  • Karkkilan kaupunki, Valtatie 26, 03600 Karkkila (Palvelupiste Serveri, 2.krs.) sekä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa http://www.karkkila.fi/kuulutukset.asp
  • Raaseporin kaupunki, Kustaa Vaasan katu 10, Tammisaari, 10611 Raasepori sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa http://www.raasepori.fi/kuulutukset
  • Hangon kaupunginkirjasto, Vuorikatu 3-5, 10900 Hanko sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.hanko.fi/ajankohtaista/kuulutukset
  • Siuntion kunta, Puistopolku 1, 02580 Siuntio sekä kunnan verkkosivuilla www.siuntio.fi > ilmoitustaulu
  • Inkoon kunnantalo, Rantatie 2, 10210 Inkoo sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.inkoo.fi/inkoo_tiedottaa

Lisätietoja:

  • Geologi Esko Nylander, esko.nylander(at)ely-keskus.fi, p. 0295 021 437

Alueellista tietoa